Автор: Л. Калініна, Н. Лісова, О. Онаць, В. Мелешко, Б. Чижевський, Г. Калініна

Бібліографічний опис

Організаційно-педагогічні засади функціонування опорних закладів. Л. Калініна, Н. Лісова, О. Онаць, В. Мелешко, Б. Чижевський, Г. Калініна [Електронне видання]. Київ : КОНВІ ПРІНТ, 2021. 261 с.
https://doi.org/10.32405/978-617-7724-86-4-2021-257

Анотація

У монографії «Організаційно-педагогічні засади функціонування опорних закладів освіти в умовах децентралізації» представлено управління станом функціонування опорних закладів освіти, сутність і особливості децентралізованого управління ними в умовах децентралізації; компетентнісний підхід до до побудови організаційно-педагогічних засад інноваційного розвитку опорного закладу освіти в умовах децентралізації; специфіку управлінської діяльності й розвиток професійної компетентності керівника як ключової фігури опорного закладу освіти, освітнього менеджера і лідера, роль управлінської культури як основи професійної компетентності керівника і складової загальнолюдської культури. Розкрито теоретико-методологічні засади багатовекторного людиноцентристського розвитку опорного закладу освіти та його моделювання; обґрунтовано і розкрито концептуальну модель багатовекторного людиноцентристського розвитку опорного закладу освіти як складно організованої соціокультурної системи на довірчих засадах; факторно-критеріальний підхід до оцінювання розвитку опорного закладу освіти в умовах децентралізації й факторно-критеріальну модель оцінювання ефективності інформаційного забезпечення організаційного механізму управління опорною школою; педагогічний засіб «Довіра». Монографія може бути використана під час розв’язання нових наукових задач, проведення наукових досліджень та у практичній діяльності керівників опорних закладів освіти, філій, закладів освіти різних типів, керівників і педагогічних працівників на курсах підвищення кваліфікації керівників закладів освіти, навчанні магістрів за спеціальністю «Управління навчальним закладом», навчання здобувачів вищої освіти наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 011 «Освітні, педагогічні науки».

Переглядів: 32

Завантажити