Автор: За заг. ред. професора О.М. Топузова

Бібліографічний опис

Програма підвищення кваліфікаціїза спеціальністю 014.14 – Середня
освіта. Природничі науки./Авторський колектив. За заг. ред. професора
О.М. Топузова. [2-ге електронне видання, доповнене].– Київ: Педагогічна
думка, 2023.- 11с.
https://doi.org/10.32405/978-966-644-733-6-2023-11

Анотація

Програма підвищення кваліфікації спрямована на ознайомлення з позитивними прикладами європейської політики та практики якісної шкільної освіти з міждисциплінарним акцентом на розвиток ключових компетентностей учнів та базових навичок для навчання впродовж життя. Основними результатами програми є підвищення обізнаності вчителів про ключові аспекти ефективності освітньої політики і практики у країнах ЄС та впровадження цих знань в українську освітню систему. Просимо надсилати Ваші коментарі та пропозиції до цих матеріалів на електронну адресу international.projects.undip@gmail.com.

Переглядів: 18

Завантажити