Автор: Назаренко Т. Г., Яценко В. С. Полтавченко Д. В.

Бібліографічний опис

Назаренко Т. Г., Яценко В. С. Полтавченко Д. В. Теоретико-методичні засади інтеграції  змісту навчання географії та економіки в гімназії та ліцеї : монографія. [Електронне видання]. Київ  Педагогічна думка, 2023. 240 с.

Анотація

У монографії розкрито актуальну проблему інтеграційного змісту в географічній та економічній освіти в Україні. Висвітлено теоретико-методичні засади та практику упровадження інтеграційного змісту в шкільній географічній та економічній освіті через курси за вибором. Досліджено переваги й недоліки процесу інтеграції в географічній та економічній освіти на основі аналізу історичного досвіду. Доведено, що інтеграційний підхід є ефективним засобом формування цілісності і неперервності змісту шкільної географічної та економічної освіти, методологічною основою інтеграції знань і вмінь. Для науково-педагогічних дослідників, вчителів, викладачів, здобувачів вищої педагогічної освіти.

Переглядів: 10

Завантажити