Crossref Member Badge

МОНОГРАФІЇ


Найменування Автор (автори) Рік Переглядів
Тенденції розвитку методики навчання української літерату- ри в загальноосвітніх навчальних закладах (друга половина ХХ – початок ХХІ століття) Яценко Т. О. 2016 314
Теоретико-методичні засади вивчення літературних курсів за вибором у профільній школі Яценко Т. О., Шевченко З. О., Бійчук Г. Л., Фасоля А. М., Паламар С. П., Логвіненко Н. М., Братко В. О. 2012 503
Теоретико-методичні засади інформаційного забезпечення організаційного механізму управління загальноосвітнім навчальним закладом Калініна Л.М. 2014 603
Теоретико-методичні засади організації навчальної діяльності старшокласників в умовах комп’ютерно орієнтованого середовища навчання Жук Ю.О. 2017 427
Теоретико-методичні засади побудови моніторингових систем оцінювання якості загальної середньої освіти Ляшенко О. І., Лукіна Т. О., Жук Ю. О., Ващенко Л. С., Гривко А. В., Науменко С. О. 2018 498
Теоретико-методичні засади формування базових понять з навчального предмета «Технології» в учнів основної школи Тарара А. М., Тименко В. П., Мачача Т. С., Туташинський В. І., Вдовченко В. В., Бєлошицький О. О., Терещук Б. М., Левін П. Б. 2014 285
Теоретико-методичні основи навчання української мови і мовлення у школах І ступеня національних меншин України Хорошковська О. Н. 2012 287
Теоретико-прикладні аспекти формування інформаційної культури керівника загальноосвітнього навчального закладу Калініна Л. М. 2012 412
Теоретичні засади організаційних механізмів упровадження державних стандартів ЗСО Островерхова Н. М. 2014 218
Теорія та технологія комплексного оцінювання інноваційного розвитку ЗНЗ Онищук Л.А., Пузіков Д.О., Гораш К.В., Зоц В.М., Мушка О.В., Лелюх В.М., Миньківська М.В., Варава В.Ю., Прохоренко О.О. 2015 285
Тестові технології оцінювання ключових і предметних компетентностей учнів основної і старшої школи Ляшенко О. І., Лукіна Т. О., Жук Ю. О., Ващенко Л. С., Науменко С. О., Гривко А. В. 2014 966
Трансформаційні процеси у шкільній освіті країн Європейського Союзу та США Джурило А. П., Глушко О. З., Локшина О. І., Маріуц І. О., Тименко М. М., Шпарик О. М. 2018 465
Управління загальноосвітніми навчальними закладами як активними системами: моделі та механізми Калініна Л., Мелешко В., Осадчий І., Паращенко Л., Топузов М. 2018 364
Формування змісту профільного навчання: теоретико-методологічний аспект Васьківська Г. О., Кизенко В. І., Косянчук С. В., Барановська О. В., Трубачева С. Е., Кравчук О. П., Чорноус О. В., Доброскок І. І. 2018 308
Формування освітнього середовища профільної школи Піддячий М. І., Васьківський М. В., Доротюк В. І., Левченко Н. Г., Туташинський В. І., Кохан О. В., Ассанов М. О., Рогоза В. В., Коляновська М. С., Чудакова В. П. 2013 309
Функціонування освітнього округу у сільській місцевості: теорія і практика Мелешко В.В., Мельник Ю.С., Лопухівська А.В., Шевчук Л.М. та інші 2015 300

Монографії 31 — 46 з 46
Початок | Поперед. | 1 2 | Наст. | Кінець Всі