Crossref Member Badge

ІНША ПРОДУКЦІЯ


Найменування Автор (автори) Рік Переглядів
Анотований бібліографічний покажчик публікацій з теми «Науково-методичні засади компетентнісно орієнтованого навчання біології і хімії в основній школі» Величко Л.П. 2019 204
Бібліографічний покажчик "Ніла Йосипівна Волошина – педагог, науковець, особистість" Яценко Т. О. , Міщенко О. В. 2020 320
Бібліографічний покажчик наукових праць відділу економіки та управ­ління загальною середньою освітою Інституту педагогіки НАПН України (2012-2017) Калініна Л. М. 2018 335
Бібліографічний покажчик наукових праць відділу історії та філософії освіти Інституту педагогіки НАПН України (2016–2019) за наук. ред. Дічек Н. П. 2020 142
Бібліографічний покажчик наукових праць відділу моніторингу та оцінювання якості загальної середньої освіти Інституту педагогіки НАПН України (2015 – 2017) Жук Ю. О. , Науменко С. О. 2019 235
Бібліографічний покажчик наукових праць співробітників відділу навчання іноземних мов (2011-2019 роки) упоряд. Полонська Т. К. ; за наук. ред. Редька В. Г. 2020 162
Бібліографічний покажчик науково-методичних праць відділу навчання мов національних меншин та зарубіжної літератури Інституту педагогіки НАПН України (2004–2019 рр.) упор. : Хорошковська Т. П. . 2020 133
Відповідь світової спільноти на виклики COVID-19 в освіті (лютий-червень 2020 р.) упоряд.: Локшина О.І., Глушко О.З., Джурило А.П., Кравченко С.М., Нікольська Н.В., Тименко М.М., Шпарик О.М. 2020 138
Літопис сучасної освіти і науки України: «Інститут педагогіки НАПН України: 90 років історії і звершень» Шеремета Ю.А. (голов. ред.) 2016 4
Науково-аналітична доповідь "Загальна середня освіта України в контексті освіти країн Європи: тривалість і структура " Кремень В. Г., Ляшенко О. І., Локшина О. І. 2020 131
Науково-допоміжний бібліографічний покажчик «Відділ порівняльної педагогіки Інституту педагогіки Національної академіїпедагогічних наук України (1991–2016)» упоряд.: Локшина О. І., Глушко О. З. ; наук. ред. Локшина О. І. 2019 190
Науково-організаційна діяльність відділу економіки та управління загальною середньою освітою Інституту педагогіки НАПН України (2015-2017) Калініної Л.М., Онаць О.М. 2018 280
Нацiональна академiя педагогiчних наук Украiни – 25 рокiв Кремень В.Г. (голов. ред.) 2017 3
Олена Ігорівна Локшина: дослідниця у галузі компаративістики в освіті наук. ред. Березівська Л. Д. ; упоряд. Вербова В. В., Горбенко Н. А., Глушко О. З. 2019 194
Освіта Миколаєва : Інформаційно-аналітичний огляд за підсумками 2017–2018 навчального року за заг. ред. Личко Г. В. 2018 176
Освіта Миколаєва – 2017 : Інформаційно-аналітичний огляд за підсумками 2016–2017 навчального року за заг. ред. Деркач Г. І. 2017 174