Crossref Member Badge

Інтеграція в шкільній природничій освіті: теорія і практика

Автор (автори): Засєкіна Т. М.
Текст: Завантажити

Засєкіна Т. М. Інтеграція в шкільній природничій освіті: теорія і практика : монографія. Київ : Педагогічна думка, 2020. 400 с.

У монографії розкрито актуальну проблему педагогічної інтеграції  в історичному її становленні та в контексті сучасних теорій навчання. Висвітлено теоретико-методологічні засади та практика упровадження інтегративного підходу в шкільній природничій освіті. Досліджено переваги й недоліки інтеграційних процесів в шкільній природничій освіті на основі аналізу історичного досвіду та у порівнянні із зарубіжним. Доведено, що інтегративний підхід є ефективним засобом формування цілісності і неперервності змісту шкільної природничої освіти, методологічною основою інтеграції знань і вмінь. Розроблено концепцію навчання природничих предметів як цілісної дидактичної системи на засадах інтегративного підходу, основою якої є проєктування інтегрованих результатів навчання учнів, реалізація міжпредметної, міжгалузевої та внутрішньопредметної інтеграції у навчанні окремих природничих предметів та інтегрованих курсів.  Розглянуто різні моделі інтеграції природничої освіти (включаючи їх теоретико-методичне обґрунтування та навчально-методичне забезпечення) та на їх основі запропоновано прогностичну модель шкільної природничої освіти.

Для науково-педагогічних працівників, викладачів, учителів, здобувачів вищої освіти.


Кількість переглядів - 144


Назад до розділу