Crossref Member Badge

Дидактико-методичне забезпечення контролю та оцінювання навчальних досягнень молодших школярів на засадах компетентнісного підходу

Автор (автори): Савченко О. Я., Бібік Н. М., Байбара Т. М., Вашуленко О. В., Коваль Н. С., Онопрієнко О. В., Пономарьова К. І., Прищепа О. Ю.


08.jpg

Дидактико-методичне забезпечення контролю та оцінювання навчальних досягнень молодших школярів на засадах компетентнісного підходу : монографія / Савченко О. Я., Бібік Н. М., Байбара Т. М., Вашуленко О. В., Коваль Н. С., Онопрієнко О. В., Пономарьова К. І., Прищепа О. Ю. – К. : Педагогічна думка, 2012. – 192 с.

У колективній монографії розкрито стан проблеми в історичній ретроспективі; ґрунтовно схарактеризовано базові поняття контролю й оцінювання; розглянуто теорію і практику компетентнісного підходу на дидактичному і методичному рівнях; презентовано інноваційні форми контролю (тестування, портфоліо), технологію укладання контрольних робіт для державної підсумкової атестації з української мови, читання, математики; проаналізовано зарубіжний досвід контролю й оцінювання.

Упровадження монографії сприятиме подальшому розвитку теорії і практики компетентнісного підходу в освіті, вдосконаленню контрольно-оцінювальної діяльності вчителя початкової школи.


Кількість переглядів - 469


Назад до розділу