Crossref Member Badge

Дидактичні засади диференціації навчання в основній школі

Автор (автори): Кизенко В. І., Васьківська Г. О., Корсакова О. К., Липова Л. А., Трубачева С. Е., Барановська О. В., Бондар С. П., Осадчук Р. І.


66.jpg

Дидактичні засади диференціації навчання в основній школі : монографія / [авт. кол.: В. І. Кизенко, Г. О. Васьківська, С. П. Бондар й ін.] ; за наук. ред. В. І. Кизенка. – К. : Педагогічна думка, 2012. – 216 с.

Текст монографії: Завантажити

Монографія присвячена актуальним проблемам диференціації навчання в основній школі. Висвітлено результати теоретичних та експериментальних досліджень науковців лабораторії дидактики, що свідчать на користь розроблених дидактичних засад диференціації навчання учнів основної школи.

Упровадження монографії сприятиме подальшому реформуванню шкільної освіти щодо її диференціації та особистісно орієнтованої парадигми.

Для науковців у галузі педагогіки, учителів, керівників загальноосвітніх навчальних закладів, докторантів, аспірантів, студентів вищих навчальних закладів.
Кількість переглядів - 452


Назад до розділу