Crossref Member Badge

Методологія формування технологічної культури керівника загальноосвітнього навчального закладу

Автор (автори): Островерхова Н. М.


03.jpg


Островерхова Н. М. Методологія формування технологічної культури керівника загальноосвітнього навчального закладу : монографія / авт.: Островерхова Н. М. – К. : Педагогічна думка, 2012. – 136 с.

Текст монографії: Завантажити

У монографії висвітлюються методологічні засади формування технологічної культури керівника загальноосвітнього навчального закладу; сутність базових понять «культура», «управлінська культура», «технологічна культура», взаємозв’язки між ними; подано результати експерименту щодо визначення місця технологічної культури у системі різновидів управлінської культури; наукові підходи до її формування (системний, діалектичний, синергетичний, компетентнісний, інформаційний, функціонально-діяльнісний, авторська концепція щодо чинників впливу на підвищення рівня сформованості технологічної культури керівника ЗНЗ; організаційно-педагогічні умови формування технологічної культури керівника школи (володіння теоретико-прикладними і професійними знаннями, уміннями й навичками; знання класичних функцій управління, імперативних видів управлінської діяльності, технологій, методів, способів та інструментарію реалізації технологічної культури керівника школи в управлінській діяльності. Розкрито сутність і значення аксіологічного компонента в формуванні технологічної культури керівника ЗНЗ; критеріїв оцінювання рівнів її сформованості.


Кількість переглядів - 353


Назад до розділу