Crossref Member Badge

Навчання біології у старшій школі на академічному рівні

Автор (автори): Матяш Н. Ю., Вербицький В. В., Козленко О. Г., Коршевнюк Т. В.

1 001.jpg

Навчання біології у старшій школі на академічному рівні : монографія / Матяш Н. Ю., Вербицький В. В., Козленко О. Г., Коршевнюк Т. В. – К. : Пед. думка, 2013. – 228 с.

У монографії висвітлено методологічні підходи до розроблення методичної системи навчання біології у старшій школі на академічному рівні, її функціонування в реальному навчально-виховному процесі на основі застосування системного, модульного, аксіологічного підходів, ігрового і дослідницького методів, інформаційно-комп’ютерних технологій навчання.

Монографія складається з передмови, трьох розділів, списку літератури та додатків. Вона призначена для методичної підготовки студентів природничих факультетів у вищих педагогічних навчальних закладах і для підвищення кваліфікації учителів біології в інститутах післядипломної педагогічної підготовки.

Кількість переглядів - 332


Назад до розділу