Crossref Member Badge

Варіативність організаційних форм компетентнісно орієнтованого навчання в початковій школі

Автор (автори): Савченко О. Я., Бібік Н. М., Цимбалару А. Д., Мартиненко В. О. та інші;

Кількість переглядів - 530


Назад до розділу