Crossref Member Badge

Тенденції розвитку методики навчання української літерату- ри в загальноосвітніх навчальних закладах (друга половина ХХ – початок ХХІ століття)

Автор (автори): Яценко Т. О.
Текст: Завантажити

Тенденції розвитку методики навчання української літератури в загальноосвітніх навчальних закладах (друга половина ХХ початок ХХІ століття) : монографія / Таміла Яценко. – Київ : Педагогічна думка, 2016. – 360 с.

 У монографії проаналізовано методичні надбання вітчизняної педагогічної науки, на ґрунті яких виникають сучасні науково-методичні концепції та розробляється стратегія шкільної літературної освіти. Зясовано сутність поняття «тенденції розвитку методики навчання української літератури». Розкрито філософсько-культурологічні, літературознавчі та психолого-педагогічні передумови, що впливають на розвиток шкільної літературної освіти в різні історичні часи. Презентовано періодизацію методики навчання української літератури в школі з урахуванням культурно-історичних, соціально-політичних та педагогічних чинників. Розглянуто педагогічні ідеї вітчизняних і зарубіжних методистів, прогресивних діячів культури та освіти, в яких увиразнено ключові проблеми шкільної літературної освіти як у змістовному, так і процесуальному аспектах, що вказує на тенденційний характер розвитку методики навчання української літератури. Визначено та схарактеризовано тенденції розвитку методики навчання української літератури другої половини ХХпоч. ХХІ ст. у контексті якісних змін у змісті та виборі методів, прийомів і форм шкільного літературного навчання.

Для фахівців у галузі методики навчання літератури, студентів-філологів,магістрантів, аспірантів, учителів української мови і літератури.


Кількість переглядів - 314


Назад до розділу