Crossref Member Badge

Нова українська школа: методика навчання математики у 3–4 класах закладів загальної середньої освіти на засадах інтегративного і компетентнісного підходів

Автор (автори): Скворцова С.О., Онопрієнко О.В.

Скворцова С.О., Онопрієнко О.В. Нова українська школа: методика навчання математики у 3–4 класах закладів загальної середньої освіти на засадах інтегративного і компетентнісного підходів : навч.-метод. посіб. Харків, «Ранок», 2020. 320 с. 

Текст : переглянути 

У посібнику подано методику навчання учнів 3 і 4 класів основних питань курсу математики: арифметичних дій додавання і віднімання багатоцифрових чисел; табличного й позатабличного множення і ділення; навчання розв’язування простих і складених задач; вивчення величин та їх одиниць; алгебраїчної та геометричної пропедевтики.

У посібнику реалізовано науково-методичні напрацювання авторів, ураховано сучасні дослідження про психофізіологічні особливості дітей цифрового покоління.

Призначено для вчителів початкових класів закладів загальної середньої освіти.


Кількість переглядів - 2639


Назад до розділу