Crossref Member Badge

ПОСІБНИКИ


Найменування Автор (автори) Рік Переглядів
Практичний посібник «Громадсько-активні школи: управління та механізми розвитку» Онаць О. М., Островерхова Н. М., Попович Л. М., Шевцов М. Г. 2019 248
Методичний посібник "Вивчення літератури модернізму в старшій школі" Яценко Т. О. 2013 126
Методичний посібник "Вивчення питань релігії в курсі історії України у 7-8 класах" Кришмарел В. Ю. 2018 375
Методичний посібник "Дослідницька діяльність учнів у процесі навчання всесвітньої історії в основній школі" Мороз П. В., Мороз І. В. 2018 551
Методичний посібник "Інструментарій оцінювання результатів компетентнісно орієнтованого навчання молодших школярів" Онопрієнко О. В. 2020 5093
Методичний посібник "Інформатика 7" Осіпа Л.В., Семко Л.П. 2018 557
Методичний посібник "Інформатика 8" Семко Л. П., Семененко І. М. 2018 555
Методичний посібник "Інформатика 9" Лапінський В. В., Семко Л. П., Семененко І. М. 2018 545
Методичний посібник "Компетентнісно орієнтована методика навчання історії в основній школі" Пометун О. І., Гупан Н. М., Власов В. С. 2018 558
Методичний посібник "Контроль та оцінювання навчальних досягнень учнів з мов та літератур етнічних меншин" Першукова О. О., Курач Л. І., Фідкевич О. Л. та ін. 2018 377
Методичний посібник "Контроль та оцінювання навчальних досягнень учнів з мов та літератур етнічних меншин" Курач Л. І., Першукова О. О., Фідкевич О. Л., Снєгірьова В. В., Бакуліна Н. В., Колесник К. В. 2018 335
Методичний посібник "Методика компетентнісно орієнтованого навчання всесвітньої історії у 7 класі" Малієнко Ю.Б. 2018 1015
Методичний посібник "Методика навчання природознавства в старшій школі" Гуз К.Ж., Гринюк О.С., Ільченко В.Р., Ільченко О.Г., Ляшенко А.Х., Антонюк М.А. 2018 920
Методичний посібник "Методика навчання учнів 9 класу основ правознавства" Ремех Т.О. 2018 831
Методичний посібник "Методика реалізації етнокультурної складової змісту історії України у 7-8 класах" Мацейків Т. І. 2018 336
Методичний посібник "Навчання біології учнів основної школи" Матяш Н.Ю., Коршевнюк Т.В., Рибалко Л.М., Козленко О.Г. 2019 858
Методичний посібник "Навчання синтаксису на уроках української мови у 8-9 класах" Голуб Н. Б., Галаєвська Л. В. 2018 1112
Методичний посібник "Навчання хімії учнів основної школи" Величко Л. П., Вороненко Т. І., Нетрибійчук О. С. 2019 607
Методичний посібник "Основи машинознавства" Туташинський В.І. 2019 483
Методичний посібник "Практичні заняття з історії в основній школі" Пометун О.І., Гупан Н.М. 2018 1393
Методичний посібник "Система міжпредметних завдань на уроках з літературного читання" Савченко О. Я. 2020 1301
Методичний посібник "Соціалізація молодшого школяра у взаємозв’язку урочної і позаурочної діяльності" Бібік Н. М. 2020 546
Методичний посібник "Формування комунікативної компетентності молодших школярів у процесі навчання української мови" Пономарьова К. І. 2020 648
Методичний посібник "Формування предметної компетентності старшокласників у процесі навчання фізики" Мельник Ю.С., Сіпій В.В. 2018 541
Методичний посібник "Формування природничо-наукової компетентності старшокласників у процесі навчання фізики" Непорожня Л. В. 2018 384
Методичний посібник "Художньо-проектна творчість. 10-11 кл. " Вдовченко В.В. 2019 351
Методичний посібник «Індивідуальний підхід до формування і розвитку навички читання молодших школярів» Мартиненко В. О. 2020 1877
Методичний посібник «Методика компетентнісно орієнтованого навчання української мови учнів ліцею на рівні стандарту» Горошкіна О. М., Бондаренко Н. В., Попова Л. О. 2020 105
Методичний посібник «Формування і розвиток навичок письма молодших школярів на засадах диференційованого підходу» Прищепа О. Ю. 2020 622
Навчальний посібник "Географія України. 10–11 класи " для курсів за вибором загальноосвіт. навч. закладів Топузов О. М., Надтока О. Ф., Надтока В. О. та 2018 407

Посібники 1 — 30 з 124
Початок | Поперед. | 1 2 3 4 5 | Наст. | Кінець Всі