Crossref Member Badge

ПОСІБНИКИ


Найменування Автор (автори) Рік Переглядів
Практичний посібник «Громадсько-активні школи: управління та механізми розвитку» Онаць О. М., Островерхова Н. М., Попович Л. М., Шевцов М. Г. 2019 218
Методичний посібник "Вивчення літератури модернізму в старшій школі" Яценко Т. О. 2013 101
Методичний посібник "Вивчення питань релігії в курсі історії України у 7-8 класах" Кришмарел В. Ю. 2018 345
Методичний посібник "Дослідницька діяльність учнів у процесі навчання всесвітньої історії в основній школі" Мороз П. В., Мороз І. В. 2018 503
Методичний посібник "Інструментарій оцінювання результатів компетентнісно орієнтованого навчання молодших школярів" Онопрієнко О. В. 2020 4881
Методичний посібник "Інформатика 7" Осіпа Л.В., Семко Л.П. 2018 516
Методичний посібник "Інформатика 8" Семко Л. П., Семененко І. М. 2018 513
Методичний посібник "Інформатика 9" Лапінський В. В., Семко Л. П., Семененко І. М. 2018 490
Методичний посібник "Компетентнісно орієнтована методика навчання історії в основній школі" Пометун О. І., Гупан Н. М., Власов В. С. 2018 503
Методичний посібник "Контроль та оцінювання навчальних досягнень учнів з мов та літератур етнічних меншин" Першукова О. О., Курач Л. І., Фідкевич О. Л. та ін. 2018 337
Методичний посібник "Контроль та оцінювання навчальних досягнень учнів з мов та літератур етнічних меншин" Курач Л. І., Першукова О. О., Фідкевич О. Л., Снєгірьова В. В., Бакуліна Н. В., Колесник К. В. 2018 303
Методичний посібник "Методика компетентнісно орієнтованого навчання всесвітньої історії у 7 класі" Малієнко Ю.Б. 2018 961
Методичний посібник "Методика навчання природознавства в старшій школі" Гуз К.Ж., Гринюк О.С., Ільченко В.Р., Ільченко О.Г., Ляшенко А.Х., Антонюк М.А. 2018 810
Методичний посібник "Методика навчання учнів 9 класу основ правознавства" Ремех Т.О. 2018 740
Методичний посібник "Методика реалізації етнокультурної складової змісту історії України у 7-8 класах" Мацейків Т. І. 2018 301
Методичний посібник "Навчання біології учнів основної школи" Матяш Н.Ю., Коршевнюк Т.В., Рибалко Л.М., Козленко О.Г. 2019 744
Методичний посібник "Навчання синтаксису на уроках української мови у 8-9 класах" Голуб Н. Б., Галаєвська Л. В. 2018 1029
Методичний посібник "Навчання хімії учнів основної школи" Величко Л. П., Вороненко Т. І., Нетрибійчук О. С. 2019 559
Методичний посібник "Основи машинознавства" Туташинський В.І. 2019 438
Методичний посібник "Практичні заняття з історії в основній школі" Пометун О.І., Гупан Н.М. 2018 1141
Методичний посібник "Система міжпредметних завдань на уроках з літературного читання" Савченко О. Я. 2020 1215
Методичний посібник "Соціалізація молодшого школяра у взаємозв’язку урочної і позаурочної діяльності" Бібік Н. М. 2020 495
Методичний посібник "Формування комунікативної компетентності молодших школярів у процесі навчання української мови" Пономарьова К. І. 2020 597
Методичний посібник "Формування предметної компетентності старшокласників у процесі навчання фізики" Мельник Ю.С., Сіпій В.В. 2018 483
Методичний посібник "Формування природничо-наукової компетентності старшокласників у процесі навчання фізики" Непорожня Л. В. 2018 351
Методичний посібник "Художньо-проектна творчість. 10-11 кл. " Вдовченко В.В. 2019 321
Методичний посібник «Індивідуальний підхід до формування і розвитку навички читання молодших школярів» Мартиненко В. О. 2020 1786
Методичний посібник «Методика компетентнісно орієнтованого навчання української мови учнів ліцею на рівні стандарту» Горошкіна О. М., Бондаренко Н. В., Попова Л. О. 2020 61
Методичний посібник «Формування і розвиток навичок письма молодших школярів на засадах диференційованого підходу» Прищепа О. Ю. 2020 561
Навчальний посібник "Географія України. 10–11 класи " для курсів за вибором загальноосвіт. навч. закладів Топузов О. М., Надтока О. Ф., Надтока В. О. та 2018 361

Посібники 1 — 30 з 124
Початок | Поперед. | 1 2 3 4 5 | Наст. | Кінець Всі