Crossref Member Badge

ПОСІБНИКИ


Найменування Автор (автори) Рік Переглядів
Посібник "Концептуальні засади організаційних механізмів і технологій громадсько-державного управління" Онаць О. М., Калініна Л. М. 2017 335
Посібник "Країнознавство: Іспанія, Латинська Америка" Редько В. Г., Басай О. В.. 2017 232
Посібник "Культура і мистецтво Великої Британії" Полонська Т. К. 2017 1355
Посібник "Культурологический подход к изучению биографий писателей в 5-9 классах школ с русским языком обучения" Снегирева В. В. 2014 220
Посібник "Культурологічний підхід до вивчення української літератури в 5−7 класах" Братко В. О. 2014 287
Посібник "Метод проектів у профільному навчанні математики" Мацько Н. Д. 2012 251
Посібник "Методика вивчення питань геоетики в основній школі" Поздняков В.М., Прохоренко О.О. 2014 195
Посібник "Методика викладання історії стародавнього світу, 6 кл" Чубукова Т.О. 2014 688
Посібник "Методика і технології оцінювання діяльності загальноосвітнього навчального закладу" Ляшенко О. І., Лукіна Т. О., Булах І. Є., Мруга М. Р. 2012 689
Посібник "Методика компетентнісно орієнтованого навчання історії в основній школі" Пометун О.І., Гупан Н.М., Власов В.С. 2017 225
Посібник "Методика навчання географії України в загальноосвітніх навчальних закладах (особливості навчання)" Назаренко. Т. Г. 2016 244
Посібник "Міжпредметні зв’язки в умовах профільного навчання математики" Глобін О. І. 2012 389
Посібник "Навчання в старшій школі української мови на академічному рівні" Шелехова Г. Т., Голуб Н. Б., Бондаренко Н. В., Новосьолова В. І., Федорчук Т. М., Косянчук С. В. 2012 454
Посібник "Навчання української літератури в 5 класі на засадах компетентнісного підходу" Паламар С.П. 2014 222
Посібник "Навчання ромської мови у початковій школі" Кондур З. А. 2017 232
Посібник "Навчання української мови учнів 5 класу на засадах компетентнісного підходу" Голуб Н. Б., Шелехова Г. Т., Ярмолюк А. В., Новосьолова В. І. 2017 473
Посібник "Нариси з історії розвитку диференційованого підходу до організації навчання в українській школі (кінець 30-х – 80-ті роки ХХ ст.)" О. В. Сухомлинська, Н. П. Дічек, Л. Д. Березівська, Н. М. Гупан, Л. В. Пироженко 2017 371
Посібник "Нариси з історії розвитку новаторських навчально-виховних закладів в Україні (ХХ століття)" Сухомлинська О. В., Курило В. С., Дічек Н. П., Березівська Л. Д., Побірченко Н. С., Антонець Н. Б., Бондар Л. С., Філімонова Т. В., Антонець М. Я., Куліш Т. І., Шевчук О. М. 2010 313
Посібник "Німецькомовні країни. Deutschsprachige Länder" Басай Н.П. 2017 1043
Посібник "Нові підходи до навчання інформатики в основній школі" Самойленко Н.І., Соколовська Т.П., Семко Л.П. 2014 250
Посібник "Новітня українська література (кінця ХХ – початку ХХІ ст.)" Бійчук Г. Л. , Фасоля А. М. 2012 1005
Посібник "Обираємо професії типу «людина-людина», «людина-знакова система», людина-художній образ" Доротюк В.І., Рогоза В.В. та ін. 2019 198
Посібник "Обираємо професії типу «людина-природа», «людина-техніка" Доротюк В.І., Левченко Ф.Г. та ін. 2019 191
Посібник "Організаційний механізм управління освітнім округом сільської місцевості" Осадчий І. Г. 2014 252
Посібник "Організаційні механізми державно-громадського управління загальноосвітніми навчальними закладами в умовах модернізаційних змін" Маслов В.І., Калініна Л.М., Неруш М.В. 2014 195
Посібник "Організаційні форми навчання в початковій школі" Савченко О. Я., Бібік Н. М., Мартиненко В. О. та ін.; 2017 283
Посібник "Організаційно-педагогічні засади формування інформаційного простору профільної школи" Піддячий М. І., Доротюк В. І., Левченко Н. Г., Туташинський В. І., Чудакова В. П., Кохан О. В., Ассанов М. О., Рогоза В. В., Коляновська М. С. 2013 192
Посібник "Освітні технології соціально-професійної орієнтації учнів" Доротюк В. І. 2015 222
Посібник "Основи підприємництва" 2014 202
Посібник "Політехнізм як прояв диференційованого підходу в історії українського шкільництва (40-80-ті рр. ХХ ст.)" Дічек Н. П. 2015 180

Посібники 61 — 90 з 124
Початок | Поперед. | 1 2 3 4 5 | Наст. | Кінець Всі