Crossref Member Badge

ПОСІБНИКИ


Найменування Автор (автори) Рік Переглядів
Практичний посібник «Громадсько-активні школи: управління та механізми розвитку» Онаць О. М., Островерхова Н. М., Попович Л. М., Шевцов М. Г. 2019 219
Методичний посібник "Вивчення літератури модернізму в старшій школі" Яценко Т. О. 2013 102
Методичний посібник "Вивчення питань релігії в курсі історії України у 7-8 класах" Кришмарел В. Ю. 2018 346
Методичний посібник "Дослідницька діяльність учнів у процесі навчання всесвітньої історії в основній школі" Мороз П. В., Мороз І. В. 2018 504
Методичний посібник "Інструментарій оцінювання результатів компетентнісно орієнтованого навчання молодших школярів" Онопрієнко О. В. 2020 4887
Методичний посібник "Інформатика 7" Осіпа Л.В., Семко Л.П. 2018 518
Методичний посібник "Інформатика 8" Семко Л. П., Семененко І. М. 2018 516
Методичний посібник "Інформатика 9" Лапінський В. В., Семко Л. П., Семененко І. М. 2018 492
Методичний посібник "Компетентнісно орієнтована методика навчання історії в основній школі" Пометун О. І., Гупан Н. М., Власов В. С. 2018 504
Методичний посібник "Контроль та оцінювання навчальних досягнень учнів з мов та літератур етнічних меншин" Першукова О. О., Курач Л. І., Фідкевич О. Л. та ін. 2018 338
Методичний посібник "Контроль та оцінювання навчальних досягнень учнів з мов та літератур етнічних меншин" Курач Л. І., Першукова О. О., Фідкевич О. Л., Снєгірьова В. В., Бакуліна Н. В., Колесник К. В. 2018 304
Методичний посібник "Методика компетентнісно орієнтованого навчання всесвітньої історії у 7 класі" Малієнко Ю.Б. 2018 962
Методичний посібник "Методика навчання природознавства в старшій школі" Гуз К.Ж., Гринюк О.С., Ільченко В.Р., Ільченко О.Г., Ляшенко А.Х., Антонюк М.А. 2018 817
Методичний посібник "Методика навчання учнів 9 класу основ правознавства" Ремех Т.О. 2018 741
Методичний посібник "Методика реалізації етнокультурної складової змісту історії України у 7-8 класах" Мацейків Т. І. 2018 302
Методичний посібник "Навчання біології учнів основної школи" Матяш Н.Ю., Коршевнюк Т.В., Рибалко Л.М., Козленко О.Г. 2019 746
Методичний посібник "Навчання синтаксису на уроках української мови у 8-9 класах" Голуб Н. Б., Галаєвська Л. В. 2018 1033
Методичний посібник "Навчання хімії учнів основної школи" Величко Л. П., Вороненко Т. І., Нетрибійчук О. С. 2019 562
Методичний посібник "Основи машинознавства" Туташинський В.І. 2019 439
Методичний посібник "Практичні заняття з історії в основній школі" Пометун О.І., Гупан Н.М. 2018 1156
Методичний посібник "Система міжпредметних завдань на уроках з літературного читання" Савченко О. Я. 2020 1216
Методичний посібник "Соціалізація молодшого школяра у взаємозв’язку урочної і позаурочної діяльності" Бібік Н. М. 2020 496
Методичний посібник "Формування комунікативної компетентності молодших школярів у процесі навчання української мови" Пономарьова К. І. 2020 598
Методичний посібник "Формування предметної компетентності старшокласників у процесі навчання фізики" Мельник Ю.С., Сіпій В.В. 2018 484
Методичний посібник "Формування природничо-наукової компетентності старшокласників у процесі навчання фізики" Непорожня Л. В. 2018 353
Методичний посібник "Художньо-проектна творчість. 10-11 кл. " Вдовченко В.В. 2019 322
Методичний посібник «Індивідуальний підхід до формування і розвитку навички читання молодших школярів» Мартиненко В. О. 2020 1787
Методичний посібник «Методика компетентнісно орієнтованого навчання української мови учнів ліцею на рівні стандарту» Горошкіна О. М., Бондаренко Н. В., Попова Л. О. 2020 62
Методичний посібник «Формування і розвиток навичок письма молодших школярів на засадах диференційованого підходу» Прищепа О. Ю. 2020 562
Навчальний посібник "Географія України. 10–11 класи " для курсів за вибором загальноосвіт. навч. закладів Топузов О. М., Надтока О. Ф., Надтока В. О. та 2018 364
Навчально-методичний посібник "Дидактичні та методичні засади компетентнісно орієнтованого навчання іноземних мов у початковій школі" за наук. ред. В. Г. Редька 2020 738
Навчально-методичний посібник «Управління якістю загальної середньої освіти» Лукіна Т.О. 2020 67
Науково-методичний посібник "Українська народна вишивка. 10-11 клас" Мачача Т. С. 2019 180
Нова українська школа: методика навчання математики у 1–2 класах закладів загальної середньої освіти на засадах інтегративного і компетентнісного підходів Скворцова С. О., Онопрієнко О. В 2019 457
Посібник "Ma France – Моя Франція " Долинський Є.В. 2016 254
Посібник "Welcome to Ukraine – Завітайте до України" Алєксєєнко І.В. 2016 336
Посібник "Англійська мова для ділового спілкування" Пасічник О. С. 2017 3304
Посібник "Біологія. 6 клас" Коршевнюк Т.В. 2017 1176
Посібник "Біологія. 7 клас" Вербицький В.В., Рибалко Л.М. 2015 725
Посібник "Біологія. 8 клас" Матяш Н.Ю. 2017 723
Посібник "Біологія. 9 клас" Козленко О.Г. 2017 370
Посібник "Біологія. Географія" для учнів 7 класу Рибалко Л. М., Гринюк О. С., Мащенко О. М. 2014 258
Посібник "Біологія. Географія" для учнів 8 класу Рибалко Л. М., Гринюк О. С., Мащенко О. М. 2014 314
Посібник "Біологія. Географія" для учнів 9 класу Рибалко Л. М., Васюкова Н. М., Гринюк О. С. 2014 253
Посібник "Варіативні моделі розвитку сільських загальноосвітніх навчальних закладів" за заг. ред. В. В. Мелешко 2011 311
Посібник "Вивчення сучасного українського фентезі в 8-9 класах на засадах компетентнісного підходу" Логвіненко Н.М. 2014 320
Посібник "Дидактичні засади формування навчальних профілів" Кизенко В. І., Корсакова О. К., Липова Л. А., Момот Л. Л., Трубачева С. Е., Ільченко В. Р. 2010 243
Посібник "Дослідницька діяльність учнів в процесі навчання історії України" Мороз П. В. 2012 438
Посібник "Експертиза шкільних підручників : інструктивно-методичні матері- али для експертизи електронних версій проектів підручників для учнів 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів" за заг. ред. О. М. Топузова, Н. Б. Вяткіної 2016 238
Посібник "Загальнокультурний контекст вивчення української літератури у 8-9 класах" Шевченко З. О. 2014 297
Посібник "Засвоєння культурологічних цінностей творів російської та зарубіжної класики у процесі вивчення літератури в основній школі" 2014 246
Посібник "Зміст і методи роботи з культурно-ціннісними поняттями (концептами) у курсі російської мови для 4 класів шкіл з українською мовою навчання" Фідкевич О. Л. 2017 255
Посібник "Зміст і методи роботи над лінгвокультурологічними текстами у курсі російської мови для 5-6 класів шкіл з українською мовою навчання" Курач Л.І. 2017 257
Посібник "Інтерактивне навчання географії, 7 кл." Криловець М. Г., Ісаєва Г. М., Кравчук О. П. 2014 304
Посібник "Інтерактивні форми і методи навчання української мови в початкових класах шкіл із російською мовою викладання: теорія і методика" Кудикіна Н. В. 2017 553
Посібник "Компетентнісний підхід до вивчення української літератури в основній школі" Паламар С. П., Бійчук Г. Л., Братко В. О., Логвіненко Н. М., Фасоля А. М., Тименко В. М., Шевченко З. О. 2017 507
Посібник "Компетентнісно орієнтована методика навчання математики в основній школі" Глобін О. І., Бурда М. І., Васильєва Д. В., Волошена В. В., Вашуленко О. П., Мацько Н. Д., Хмара Т. М. 2014 949
Посібник "Конструювання і реалізація змісту профільного навчання: особистісно орієнтований підхід" Васьківська Г. О. 2019 264
Посібник "Контроль та оцінювання навчальних досягнень учнів 1–2 класів" Савченко О. Я., Вашуленко М. С., Бібік Н. М., Байбара Т. М., Вашуленко О. В., Коваль Н. С., Мартиненко В. О., Пономарьова К. І., Прищепа О. Ю. 2012 390
Посібник "Контроль та оцінювання навчальних досягнень учнів 3–4 класів" Савченко О. Я., Вашуленко М. С., Бібік Н. М., Байбара Т. М., Вашуленко О. В., Коваль Н. С., Мартиненко В. О., Пономарьова К. І., Прищепа О. Ю. 2012 317
Посібник "Концептуальні засади організаційних механізмів і технологій громадсько-державного управління" Онаць О. М., Калініна Л. М. 2017 336
Посібник "Країнознавство: Іспанія, Латинська Америка" Редько В. Г., Басай О. В.. 2017 233
Посібник "Культура і мистецтво Великої Британії" Полонська Т. К. 2017 1357
Посібник "Культурологический подход к изучению биографий писателей в 5-9 классах школ с русским языком обучения" Снегирева В. В. 2014 221
Посібник "Культурологічний підхід до вивчення української літератури в 5−7 класах" Братко В. О. 2014 288
Посібник "Метод проектів у профільному навчанні математики" Мацько Н. Д. 2012 252
Посібник "Методика вивчення питань геоетики в основній школі" Поздняков В.М., Прохоренко О.О. 2014 196
Посібник "Методика викладання історії стародавнього світу, 6 кл" Чубукова Т.О. 2014 690
Посібник "Методика і технології оцінювання діяльності загальноосвітнього навчального закладу" Ляшенко О. І., Лукіна Т. О., Булах І. Є., Мруга М. Р. 2012 690
Посібник "Методика компетентнісно орієнтованого навчання історії в основній школі" Пометун О.І., Гупан Н.М., Власов В.С. 2017 226
Посібник "Методика навчання географії України в загальноосвітніх навчальних закладах (особливості навчання)" Назаренко. Т. Г. 2016 245
Посібник "Міжпредметні зв’язки в умовах профільного навчання математики" Глобін О. І. 2012 390
Посібник "Навчання в старшій школі української мови на академічному рівні" Шелехова Г. Т., Голуб Н. Б., Бондаренко Н. В., Новосьолова В. І., Федорчук Т. М., Косянчук С. В. 2012 455
Посібник "Навчання української літератури в 5 класі на засадах компетентнісного підходу" Паламар С.П. 2014 223
Посібник "Навчання ромської мови у початковій школі" Кондур З. А. 2017 233
Посібник "Навчання української мови учнів 5 класу на засадах компетентнісного підходу" Голуб Н. Б., Шелехова Г. Т., Ярмолюк А. В., Новосьолова В. І. 2017 474
Посібник "Нариси з історії розвитку диференційованого підходу до організації навчання в українській школі (кінець 30-х – 80-ті роки ХХ ст.)" О. В. Сухомлинська, Н. П. Дічек, Л. Д. Березівська, Н. М. Гупан, Л. В. Пироженко 2017 372
Посібник "Нариси з історії розвитку новаторських навчально-виховних закладів в Україні (ХХ століття)" Сухомлинська О. В., Курило В. С., Дічек Н. П., Березівська Л. Д., Побірченко Н. С., Антонець Н. Б., Бондар Л. С., Філімонова Т. В., Антонець М. Я., Куліш Т. І., Шевчук О. М. 2010 314
Посібник "Німецькомовні країни. Deutschsprachige Länder" Басай Н.П. 2017 1045
Посібник "Нові підходи до навчання інформатики в основній школі" Самойленко Н.І., Соколовська Т.П., Семко Л.П. 2014 251
Посібник "Новітня українська література (кінця ХХ – початку ХХІ ст.)" Бійчук Г. Л. , Фасоля А. М. 2012 1006
Посібник "Обираємо професії типу «людина-людина», «людина-знакова система», людина-художній образ" Доротюк В.І., Рогоза В.В. та ін. 2019 199
Посібник "Обираємо професії типу «людина-природа», «людина-техніка" Доротюк В.І., Левченко Ф.Г. та ін. 2019 192
Посібник "Організаційний механізм управління освітнім округом сільської місцевості" Осадчий І. Г. 2014 253
Посібник "Організаційні механізми державно-громадського управління загальноосвітніми навчальними закладами в умовах модернізаційних змін" Маслов В.І., Калініна Л.М., Неруш М.В. 2014 196
Посібник "Організаційні форми навчання в початковій школі" Савченко О. Я., Бібік Н. М., Мартиненко В. О. та ін.; 2017 284
Посібник "Організаційно-педагогічні засади формування інформаційного простору профільної школи" Піддячий М. І., Доротюк В. І., Левченко Н. Г., Туташинський В. І., Чудакова В. П., Кохан О. В., Ассанов М. О., Рогоза В. В., Коляновська М. С. 2013 193
Посібник "Освітні технології соціально-професійної орієнтації учнів" Доротюк В. І. 2015 223
Посібник "Основи підприємництва" 2014 203
Посібник "Політехнізм як прояв диференційованого підходу в історії українського шкільництва (40-80-ті рр. ХХ ст.)" Дічек Н. П. 2015 181
Посібник "Правове і технологічне забезпечення організаційного механізму управління діяльністю загальноосвітніх навчальних закладів в умовах модернізаційних змін" Шевцов М. Г. 2014 206
Посібник "Природознавство» 5 кл." Ільченко В.Р., Гуз К.Ж., Рибалко Л.М. 2014 227
Посібник "Природознавство» 6 кл." Ільченко В.Р., Гуз К.Ж., Рибалко Л.М. 2014 220
Посібник "Проектно-технологічна спрямованість змісту навчального предмета «Технології» в основній школі" Мачача Т. С. 316
Посібник "Психологічна складова створення підручників з географії для основної школи" Ковчин Н. А. 2014 196
Посібник "Робочий зошит учня з української літератури. 5 кл." Тименко В. М. 2014 809
Посібник "Сонет в історії української та світової літератури" Братко В. О., Паламар С. П. 2012 331
Посібник "Теоретичні та методичні засади інтеграції природничо-наукової освіти основної школи" Ільченко В. Р., Гуз К. Ж, Ільченко О. Г., Коваленко В. С, Рибалко Л. М., Гринюк О. С., Ляшенко А. Х., Голота О. В., Мащенко О. М., Малюков Д. Ю., Сігіда Т. В. 2017 204
Посібник "Теорія і технології реалізації інвестиційних механізмів у шкільній освіті" Климчук І. О. 2014 180
Посібник "Теорія і технології формування моделі системи економічних механізмів управління загальною середньою освітою" Паращенко Л. І. 2014 156
Посібник "Тестові завдання з географії. 7 клас" Тименко Л.В., Доброскок А.С. 2014 235
Посібник "Тестові технології оцінювання компетентностей учнів" Ляшенко О. І., Жук Ю. О., Ващенко Л. С., Науменко С. О., Гривко А. В. 2017 380
Посібник "Українська народна вишивка. 10–11 кл. Профільний рівень" Мачача Т. С. 2017 358
Посібник "Українська фантастична проза" Логвіненко Н. М. 2012 335
Посібник "Управління розвитком сільської малочисельної школи" Мелешко В. В. 2013 274
Посібник "Усвоение культурологических ценностей произведений русской и зарубежной классики в процессе изучения литературы в основной школе" Симакова Л. А. 2014 201
Посібник "Фізика, хімія" 7 кл. Ільченко В. Р., Гуз К. Ж., Ляшенко А. Х. 2014 230
Посібник "Фізика, хімія" для учнів 8 кл. Ільченко О. Г., Коваленко В. С., Ляшенко А. Х. 2014 285
Посібник "Фізика, хімія" для учнів 9 кл. Ільченко О. Г., Коваленко В. С., Ляшенко А. Х., Малюков Д. В. 2014 215
Посібник "Формування граматичних умінь з української мови учнів початкових класів шкіл з польською мовою викладання" Яновицька Н. І. 2013 213
Посібник "Формування морфологічної компетентності учнів 5-7 класів на уроках української мови" Варзацька Л.О. 2014 274
Посібник "Формування оргдіяльнісних умінь на уроках української мови в старшій школі на академічному рівні" Варзацька Л. О. 2012 246
Посібник "Формування правописної компетентності учнів 5-7 класів на уроках української мови" Бондаренко Н. В. 2017 340
Посібник "Формування умінь і навичок читати українською мовою в початкових класах шкіл з російською мовою навчання" Кохно Т. Н. 2017 262
Посібник "Хімія в завданнях, 7-9 кл.: навч. посіб. " Величко Л. П. , Вороненко Т. І. , Титаренко. Н. В. 2017 1998
Посібник "Художня література в контексті світової культури" Яценко Т. О., Шевченко З. О. 2012 449
Посібник «Теоретичні та методичні засади інтеграції природничо-наукової освіти основної школи» Ільченко В. Р., Гуз К. Ж., Ільченко О. Г., Коваленко В. С., Рибалко Л. М., Гринюк О. С, Ляшенко А. Х., Голота О. В., Мащенко О. М., Малюков Ю. Д., Сігіда Т. В. 2014 341
Практичний посібник "Громадсько-активні школи: управління та механізми розвитку" Онаць О. М., Островерхова Н. М., Попович Л. М., Шевцов М. Г. 2019 228
Практичний посібник "Науково-технічна творчість" Тарара А.М. 2019 701
Практичний посібник "Педагогічне прогнозування розвитку загальної середньої освіти" Онищук Л.А., Цимбалару А.Д., Пузіков Д.О., Гораш К.В., Климчук І.О., Мушка О.В., Прохоренко О.О., Мезенцева О.І., Пархоменко Н.Є., Люлькова Ю.М. 2019 339
Практичний посібник «Мовленнєві жанри на уроках української мови в ліцеї (рівень стандарту)» Голуб Н. Б, Новосьолова В. І., Галаєвська Л. В. 2020 38
Розширена анотація рукопису навчального посібника «Зошит для контролю й оцінювання навчальних досягнень учнів 3 класів з мови іврит» для шкіл з українською мовою навчання Бакуліна Н.В. 2017 200
Розширена анотація рукопису навчального посібника «Зошит для контролю й оцінювання навчальних досягнень учнів 4 класів з мови іврит» для шкіл з українською мовою навчання Бакуліна Н. В. 2017 188
Уміння вчитися — ключова компетентність молодшого школяра Савченко О. Я. 2014 1700

Посібники 1 — 124 з 124
Початок | Поперед. | 1 | Наст. | Кінець По стор.