Crossref Member Badge

Методичний посібник "Контроль та оцінювання навчальних досягнень учнів з мов та літератур етнічних меншин"

Автор (автори): Курач Л. І., Першукова О. О., Фідкевич О. Л., Снєгірьова В. В., Бакуліна Н. В., Колесник К. В.

Курач Л. І., Першукова О. О., Фідкевич О. Л. та ін. Контроль та оцінювання навчальних досягнень учнів з мов та літератур етнічних меншин : методичний посібник. К. : ТОВ «КОНВІ ПРІНТ», 2018. 106 с.

Текст: переглянути

У посібнику розроблено методичні принципи формувального оцінювання та наведено приклади компетентнісно орієнтованих завдань з мов етнічних меншин та зарубіжної літератури, за допомогою яких оцінюються результати навчальних досягнень учнів. Для широкого використання компетентнісно орієнтованих завдань у педагогічній практиці розроблено конструктор таких завдань.

Посібник адресовано педагогам, які зацікавлені в застосуванні сучасних технологій оцінювання, що стимулюють оціночну самостійність учнів, забезпечують їх діяльність з планування та досягнення освітніх результатів з мов та літератур етнічних меншин, а також фахівцям, які цікавляться новими технологіями в освіті, студентам педагогічних університетів.


Кількість переглядів - 303


Назад до розділу