Crossref Member Badge

Методичний посібник "Соціалізація молодшого школяра у взаємозв’язку урочної і позаурочної діяльності"

Автор (автори): Бібік Н. М.

Бібік Н. М. Соціалізація молодших школярів у взаємозв’язку урочної та позаурочної діяльності : методичний посібник. Київ : КОНВІ ПРІНТ, 2020. 104 с.

Текст: переглянути

 У посібнику схарактеризовано дидактико-методичний супровід соціалізації молодших школярів у процесі реалізації змісту суспільствознавчих галузей Державного стандарту початкової освіти у взаємозв'язку урочної і позаурочної діяльності. Конкретизовано методичні засоби компетентнісно орієнтованого формування соціальних навичок учнів в предметному і інтегрованому варіантах навчання. Посібник адресовано учителям, науковцям, методистам, викладачам, студентам педагогічних факультетів.


Кількість переглядів - 492


Назад до розділу