Crossref Member Badge

ЗБІРНИКИ


Найменування Автор (автори) Рік Переглядів
Збірник наукових праць міжнародної науково-практичної конференції "Реалізація компетентнісно орієнтованого навчання в освіті: теоретичний і практичний аспекти" Горошкіна О.М., Доротюк В.І., Чудакова В.П. 2019 289
Актуальні питання методики викладання суспільних та гуманітарних дисциплін в умовах розбудови сучасної школи : збірник тез VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції 2019 439
Анотовані результати науково-дослідної роботи Інституту педагогіки за 2019 рік 2019 709
Анотовані результати науково-дослідної роботи Інституту педагогіки за 2020 рік 2020 111
Анотовані результати науково-дослідної роботи Інституту педагогіки НАПН України за 2012 рік 2013 413
Анотовані результати науково-дослідної роботи Інституту педагогіки НАПН України за 2013 рік 2013 344
Анотовані результати науково-дослідної роботи Інституту педагогіки НАПН України за 2014 рік 2014 439
Анотовані результати науково-дослідної роботи Інституту педагогіки НАПН України за 2015 рік 2015 495
Анотовані результати науково-дослідної роботи Інституту педагогіки НАПН України за 2016 рік 2016 723
Анотовані результати науково-дослідної роботи Інституту педагогіки НАПН України за 2017 рік 2017 839
Анотовані результати науково-дослідної роботи Інституту педагогіки НАПН України за 2018 рік 2018 908
Велет українського слова (до 200-ліття Пантелеймона Куліша): збірник матеріалів Всеукраїнської науково-­практичної конференції за заг. ред. Дічек Н. П. 2019 494
Дидактико-методичний супровід компетентнісно орієнтованого навчання молодших школярів (Випуск 1) Укл.: Онопрієнко О. В., Кондратюк Р. А. 2019 747
Дидактико-методичний супровід компетентнісно орієнтованого навчання молодших школярів (Випуск 2) Укл.: Онопрієнко О. В., Кондратюк Р. А. 2019 531
Диференціація у шкільній освіті: історичний досвід і сучасні технології 2018 318
Збірник завдань для перевірки грамотності (за технологією PISA) Васильєва Д., Горошкін І., Надтока В. 2020 2093
Збірник матеріалів всеукраїнської науково-практичної конференції «Інноваційні рішення у початковій школі: досвід впровадження концепції НУШ» 2019 355
Збірник матеріалів веб-конференції «Учені НАПН України – українським вчителям» Бібік Н. М., Пономарьова К. І., Мартиненко В. О., Онопрієнко О. В., Прищепа О. Ю., Вашуленко О. В., Листопад Н. П., Андрусенко І. В. 2019 164
Збірник матеріалів доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції «Практична філософія і Нова українська школа» 2019 344
Збірник матеріалів круглого столу «Концептуальні засади компетентнісного навчання української мови» 2019 335
Збірник матеріалів круглого столу «Історія – діалог – траєкторія розвитку» 2019 397
Збірник матеріалів круглого столу «Проблеми методів компетентнісно орієнтованого навчання української мови в закладах загальної середньої освіти» 2020 25
Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Проблеми сучасного підручника» 2020 204
Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми сучасного підручника» 2019 441
Збірник матеріалів науково-практичних конференцій «Організаційно-педагогічні засади проектування освітнього середовища гімназії» 2019 220
Збірник матеріалів п'ятої міжнародної науково-практичної конференції «Модернізація освітнього середовища: проблеми та перспективи» 2019 316
Збірник матеріалів четвертої міжнародної науково-практичної конференції «Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта 2020: глобалізоваий простір інновацій» за заг. ред. Локшиної О. І. 2020 292
Збірник наукових праць «Дидактика: теорія і практика» 2018 182
Збірник тез "Музейна педагогіка в науковій освіті " 2019 90
Збірник тез Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю "Історія та філософія освіти в незалежній Україні: здобутки і стратегії" ред. кол.: Топузов О.М., Сисоєва С.О., Дічек Н.П., Култаєва М. Д. та ін. 2020 451

Збірники 1 — 30 з 53
Початок | Поперед. | 1 2 | Наст. | Кінець Всі