Crossref Member Badge

Збірник тез Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю "Історія та філософія освіти в незалежній Україні: здобутки і стратегії"

Автор (автори): ред. кол.: Топузов О.М., Сисоєва С.О., Дічек Н.П., Култаєва М. Д. та ін.

Історія та філософія освіти в незалежній Україні: здобутки і стратегії: збірник тез Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю / ред. кол.: Топузов О.М., Сисоєва С.О., Дічек Н.П., Култаєва М.Д. та ін.; 20 травня 2020 р., м. Київ, Інститут педагогіки НАПН України. Київ : Інститут педагогіки НАПН України, 2020 — 228 с.
https://doi.org/10.32405/978-966-97763-8-9-2020

Текст: переглянути електронну версію видання з інтерактивним змістом

Збірник містить тези виступів учасників Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Історія та філософія освіти в незалежній Україні: здобутки і стратегії» (20 травня 2020 р., м. Київ). У тезах окреслено погляди науковіців на питання філософського осмислення досвіду реалізації проєкту «Нова українська школа»; методологічні проблеми вивчення плинної сучасності у контексті освіти, її історії та філософії; освітні ресурси у пошуках стратегій подолання кризових станів.


Кількість переглядів - 528


Назад до розділу