Робоча група щодо проєктування та реалізації змісту навчання української мови української національної меншини в Польщі

З 21 по 27 червня 2024 в місті Валч (Республіка  Польща) з ініціативи голови «Просвіти» в Польщі Марка Сирника працювала робоча група з проєктування та реалізації змісту навчання української мови української національної меншини, в якій взяли участь завідувачки відділів навчання мов національних меншин і української мови та літератури Інституту педагогіки НАПН України, профсори Наталія Богданець-Білоскаленко та Олена Горошкіна

У складі групи працювали українські науковці і польські вчителі: Любомира Тхір – директорка школи з українською мовою навчання імені Лесі Українки (м. Бартошиці), Петро Табака – вчитель вчитель української мови (м. Ольштин), Марічка Стець – вчителька початкових класів школи з українською мовою навчання імені Маркіяна Шашкевича (м. Перемишль), Катерина Добрянська – вчителька української мови в класах з навчанням українською мовою (м. Гданськ), Мирослава Ганаско – учителька української мови (м. Битів), голова освітнього фонду та вчителька української мови Христина Сирник.

Було з’ясовано коло спільних проблем, над якими треба працювати і українським, і польським освітянам, зокрема надання навчанню комунікативної спрямованості, вихід навчання української мови за межі уроків, підготовка учнів до міжнародного оцінювання PISA. Предметом особливої уваги стало впровадження в освітні  процес компетентнісно орієнтованих завдань, досвід розроблення яких є в Інституті педагогіки НАПН України.

Українські науковці ознайомили вчителів з особливостями методичної роботи, польські колеги ознайомили з досвідом роботи з учнями різних вікових груп. Особливу увагу було приділено аналізу змісту і принципів побудови робочих зошитів з української мови.

Особливі дискусії викликала проблема методичної адаптації змісту навчання української мови для здобувачів освіти української національної меншини в Республіці Польща. У результаті дійшли згоди про виважене структурування інформації в навчальних книжках з урахуванням вікових особливостей дітей, міжмовних зв’язків і соціокультурного контексту.

Спільними зусиллями було розроблено концепцію навчального видання з української мови та літератури для здобувачів освіти української національної меншини в Республіці Польща, яку буде представлено для затвердження в Міністерстві освіти Польщі.

Науковці Інституту педагогіки ознайомили польських освітян з науковою продукцією відділів, приділивши особливу увагу підручникам, посібникам для вчителів.

У процесі обговорення дійшли висновку про необхідність внесення змін у польські зошити з української мови  та читання, що зумовлені  соціальними викликами, змінами в українському правописі та іншими чинниками.

24 червня 2024 року відбулася зустріч із бургомістром міста Валч, який виявив неабиякий інтерес до проблем освіти української національної меншини на теренах Польщі.

Заплановане  виконано, але попереду ще багато роботи: проведення семінарів, методична підтримка роботи польських колег, оновлення змісту навчання для учнів шкіл /класів з української мовою навчання з урахуванням актуальних потреб дитини і суспільства.