Crossref Member Badge

Український педагогічний журнал

Засновник видання: Інститут педагогіки Національної академії педагогічних наук України.

Рік заснування: 2014


Фахове видання України категорії "Б"

Наказ Міністерства освіти і науки України

 від 17.03.2020 р. № 409

Основні напрями нового видання: висвітлення результатів досліджень у галузі педагогіки, ознайомлення з сучасними науково-педагогічними розробками фахівців мовою оригіналу, долучення до новітніх розробок у педагогічній практиці. Занурення у сучасне дискусійне поле теорії педагогіки.

Журнал призначений для науковців, методистів, учителів загальноосвітніх навчальних закладів України, викладачів та студентів вищих навчальних закладів педагогічного профілю.

Журнал виходить трьома мовами: українською, англійською та російською.

Періодичність видання 4 рази на рік.

Розповсюдження журналу здійснюється державним підприємством «ДП Преса».

Передплатний індекс 86291.

Телефон для довідок: 481-37-72.

Офіційний сайт «Українського педагогічного журналу»