Crossref Member Badge

Наукові відділи

Назва відділу / Тема дослідження Завідувач відділу
Телефон Адреса
Парадигми розвитку та тенденції реформування шкільної освіти в Україніу добу незалежності

Дічек Наталія Петрівна
доктор педагогічних наук
професор
(044) 481-38-81
(044) 481-37-31
04053, м. Київ
вул. Січових Стрільців, 52-Д
Інноваційні тренди, практики і технології загальної середньої освіти в європейському та північноамериканському регіонах

Локшина Олена Ігорівна
доктор педагогічних наук
професор
(044) 481-37-83
(044) 481-37-68
04053, м. Київ
вул. Січових Стрільців, 52-Д
Дидактичні засади індивідуалізації навчання у закладах загальної середньої освіти

сайт відділу...
Малихін Олександр Володимирович 
доктор педагогічних наук
професор
(044) 481-37-53
(044) 481-37-67
04053, м. Київ
вул. Січових Стрільців, 52-Д
Технології компетентнісно орієнтованого навчання у початковій школі

сайт відділу...
Онопрієнко Оксана Володимирівна
кандидат педагогічних наук
старший науковий співробітник

(044) 481-37-45
(044) 481-37-75
04053, м. Київ
вул. Січових Стрільців, 52-Д
1.Теоретико-методичні засади добору й застосування методів навчання української мови учнів гімназії та ліцею
2.Навчально-методичне забезпечення формування читацької грамотності учнів 5–6 класів гімназії у процесі вивчення української літератури

Горошкіна Олена Миколаївна
доктор педагогічних наук
професор
(044) 481-38-69
(044) 481-37-19
04053, м. Київ
вул. Січових Стрільців, 52-Д
1.Науково-методичне забезпечення  реалізації моделі багатомовної освіти в закладах загальної середньої освіти з навчанням мов корінних народів і  національних меншин
2.Методика компетентнісно орієнтованого навчання української мови учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти з навчанням мовами національних меншин

Богданець-Білоскаленко
Наталія Іванівна
доктор педагогічних наук
професор
(044) 481-37-49 04053, м. Київ
вул. Січових Стрільців, 52-Д
Методика компетентнісно орієнтованого навчання іноземних мов учнів 5-6 класів гімназій  

Редько Валерій Григорович
доктор педагогічних наук
старший науковий співробітник
доцент
(044) 481-37-51
(044) 481-37-50
04053, м. Київ
вул. Січових Стрільців, 52-Д
Методичні засади і технології інтегрованого навчання історії в гімназії


Ремех Тетяна Олексіївна
кандидат педагогічних наук
(044) 481-37-37
(044) 481-37-67
04053, м. Київ
вул. Січових Стрільців, 52-Д
Методичні засади реалізації інтегрованого змісту навчання географії та економіки в курсах  за вибором у гімназії і ліцеї

Назаренко Тетяна Геннадіївна
доктор педагогічних наук
старший науковий співробітник
(044) 481-37-85
(044) 481-37-56
04053, м. Київ
вул. Січових Стрільців, 52-Д
1. Науково-методичні забезпечення варіативного складника профільної середньої біологічної і хімічної освіти 
2. Навчально-методичне забезпечення  реалізації фізичного складника  змісту природничої галузі базової середньої освіти

Величко Людмила Петрівна
доктор педагогічних наук
професор
(044 )481-38-89
(044 )481-38-60
04053, м. Київ
вул. Січових Стрільців, 52-Д
Науково-методичне забезпечення  інтеграції змісту природничої освітньої галузі в 5-6 класах

Ільченко Віра Романівна
доктор педагогічних наук
професор
академік НАПН України
(05322) 7-30-63
(0532) 50-84-78
36014, м. Полтава
вул. Соборності, 64-Ж
Науково-методичне забезпечення реалізації змісту технологічної освіти в гімназії

Туташинський Василь Іванович
кандидат педагогічних наук
(044) 481-37-36
(044) 481-37-76
04053, м. Київ
вул. Січових Стрільців, 52-Д
Науково-методичне забезпечення підготовки вчителя до реалізації компетентнісно орієнтованого навчання 
Доротюк Валентина Іванівна
кандидат психологічних наук,
старший науковий співробітник
(044) 481-37-81
(044) 481-38-62
04053, м. Київ
вул. Січових Стрільців, 52-Д
1.Науково-методичне забезпечення прикладної спрямованості навчання математики в гімназії
2. Науково-методичне забезпечення прикладної спрямованості навчання інформатики в гімназії

Бурда Михайло Іванович
доктор педагогічних наук 
професор,
дійсний член НАПН України
(044) 481-37-48
04053, м. Київ
вул. Січових Стрільців, 52-Д
Державно-громадське управління закладами загальної середньої освіти на засадах партнерської взаємодії

Онаць Олена Миколаївна
кандидат педагогічних наук        
старший науковий співробітник
(044) 481-37-34
(044) 481-37-32
04053, м. Київ
вул. Січових Стрільців, 52-Д
Організаційно-педагогічні засади проектування освітньогосередовища гімназії Трубачева Світлана Едуардівна
кандидат педагогічних наук            
старший науковий співробітник
(044) 481-37-54
(044) 481-37-82
04053, м. Київ
вул. Січових Стрільців, 52-Д
Науково-методичне забезпечення внутрішнього контролю та оцінювання якості освіти в закладах загальної середньої освіти

Жук Юрій Олексійович
доктор педагогічних наук            
доцент
(044) 481-37-18
(044) 481-37-73
04053, м. Київ
вул. Січових Стрільців, 52-Д