Crossref Member Badge

Вчені званняПорядок присвоєння вченого звання професора

Порядок подання і перелік документів для здобуття вченого звання професора

Порядок присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника

Порядок подання і перелік документів для здобуття вченого звання старшого наукового співробітника