Crossref Member Badge

Склад науково-експертної ради вченої ради

«СХВАЛЕНО»

рішенням Вченої ради

Інституту педагогіки

НАПН України


Список членів науково-експертної ради

Інституту педагогіки НАПН України 

п/п

Прізвище, ім’я,

по батькові

Науковий ступінь, вчене звання, посада

1.

Пометун

Олена Іванівна

(голова ради)


доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, головний науковий співробітник відділу суспільствознавчої освіти


2.

Кришмарел

Вікторія Юріївна

(вчений секретар)

кандидат філософських наук, старший науковий співробітник відділу суспільствознавчої освіти 

3.

Головко

Микола Васильович

кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, заступник директора Інституту педагогіки з наукової роботи 

4.

Засєкіна

Тетяна Миколаївна

кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, заступник директора Інституту педагогіки з науково-експериментальної роботи

5.

Калініна

Людмила Миколаївна

доктор педагогічних наук, професор, вчений секретар Інституту педагогіки

6.

Жук

Юрій Олексійович

кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу моніторингу та оцінювання якості загальної середньої освіти

7.

Загородня

Алла Анатоліївна

кандидат педагогічних наук, доцент, провідний науковий співробітник відділу історії та філософії освіти

8.

Кизенко 

Василь Іванович

кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу дидактики

9.

Коршевнюк

Тетяна Валеріївна

провідний науковий співробітник відділу біологічної, хімічної та фізичної освіти

10.

Лапінський

Віталій Васильович

кандидат фізико-математичних наук, доцент, провідний науковий співробітник відділу математичної та інформативної освіти

11.

Мартиненко

Валентина Олександрівна

кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу початкової освіти

12.

Новосьолова

Валентина Іванівна

кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник відділу навчання української мови та літератури

13.

Редько

Валерій Григорович

доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник, доцент, завідувач відділу навчання іноземних мов

14.

Трубачева

Світлана Едуардівна

кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу інновацій та стратегій розвитку оствіти

15.

Шпарик

Оксана Вікторівна

кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, старший науковий співробітник відділу порівняльної педагогіки

16.

Яценко

Володимир Сергійович

кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, старший науковий співробітник відділу навчання географії та економіки