З моменту функціонування Науково-дослідного інституту педагогіки у Харкові до його структури належала аспірантура, або, за тогочасною назвою, академічна частина, яка готувала науково-педагогічні кадри вищої кваліфікації.

З 2016 року відповідно до Закону України «Про вищу освіту» (№ 1556 від 01.07.2014р.), «Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах України»  (№ 261 від 23 березня 2016 р.) в Інституті розпочато підготовку докторів філософії.  Інститут отримав ліцензію на провадження освітньої діяльності за третім освітньо-науковим рівнем вищої освіти (витяг ЛВ № 03560-000067 з Єдиної державної електронної бази з питань освіти). Прийом до аспірантури оголошується для здобуття ступеня вищої освіти доктора філософії відповідно до наказу МОН України від 11 серпня 2016 року № 966 про надання ліцензії на провадження освітньої діяльності в Інституті педагогіки НАПН України та наказу МОН від 21 серпня 2023 року № 380-л.

Інститут здійснює підготовку докторів філософії за такими спеціальностями:

011 Освітні, педагогічні науки;

013 Початкова освіта;

014 Середня освіта.

Водночас в Інституті продовжується підготовка кандидатів педагогічних наук, зокрема Інститут здійснює (протокол № 612 МОН України від 25.10.2002 р., наказ № 1072 від 09.11.2010 року МОН України) підготовку аспірантів і докторантів за такими спеціальностями:

13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки;

13.00.02 – теорія та методика навчання;

13.00.06 – теорія і методика управління освітою;

13.00.09 – теорія навчання.

Відповідно до рішення вченої ради Інституту (пр. №8 від 29 серпня 2016 року) в Інституті здійснюється підготовка докторантів за спеціальністю:

011 Освітні, педагогічні науки.

Підготовкою аспірантів керують відомі вчені, кваліфіковані спеціалісти із зазначених галузей педагогічної науки. Протягом навчання провідні науковці організовують для здобувачів наукового ступеня теоретико-методологічні семінари. Аспіранти беруть активну участь у науковій та науково-педагогічній діяльності, виступають з доповідями та повідомленнями на звітних конференціях Інституту, республіканських педагогічних читаннях, науково-практичних конференціях, семінарах. Їхні наукові праці публікуються в педагогічній пресі України та за її межами.

Зусиллями Інституту отримано грант на модуль «Україна – ЄС: транскультурні порівняння в освітніх дослідженнях»  за напрямом  Жана Моне програми Еразмус+. Основна мета модуля – введення європейського складника в дослідження в галузі освіти в Україні, а також запровадження європейських стандартів здійснення досліджень в галузі освіти українськими вченими та молодими дослідниками, що дасть змогу підвищити якість української освіти, вітчизняних наукових досліджень і безперервний професійний розвиток викладачів, дослідників та політиків.

Модуль орієнтовано на аспірантів, дослідження яких пов’язані із середньою освітою.

Оскільки молоді дослідники в галузі освіти не можуть автоматично вступати в контакт з дослідженнями ЄС, тому модуль може відігравати ключову роль в їх ставленні до академічної доброчесності.

Розклад занять на ІІ семестр для аспірантів 3-го року навчання

Розклад занять на ІІ семестр для аспірантів 2-го року навчання

Розклад занять на ІІ семестр для аспірантів 1-го року навчання

Адреса: 04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, 52-Д, км.411

Телефон: (044) 481-37-84

e-mail: aspirantip@ukr.net