Нормативно-правова база підготовки здобувачів ступеня вищої освіти доктора філософії та доктора наук

Організація освітнього процесу

Угоди про співробітництво

Забезпечення якості освітньо-наукової програми підготовки докторів філософії

Специфіка ринку праці в сфері освіти

Освітньо-наукові програми підготовки докторів філософії

Навчальні плани підготовки докторів філософії

Робочі програми дисциплін за спеціальністю 011 “Освітні, педагогічні науки”

Робочі програми дисциплін за спеціальністю 014 “Середня освіта”