Зміни до Порядку присудження ступеня доктора філософії

Шановні здобувачі ступеня доктора філософії, наукові керівники аспірантів, члени разових спеціалізованих вчених рад, рецензенти, опоненти, учасники атестаційного процесу кадрів вищої кваліфікації!

Військові дії, спричинені повномасштабним вторгненням росії, охопили значну частину України та унеможливили здійснення освітньої діяльності в багатьох закладах вищої освіти та наукових установах. Зокрема, унеможливлено або ускладнено проведення атестації здобувачів ступеня доктора філософії та дотримання строків такої атестації.

У зв’язку з дією воєнного стану в Україні, 21 березня 2022 року Уряд ухвалив зміни до Порядку присудження ступеня доктора філософії та скасування рішення разової спеціалізованої вченої ради закладу вищої освіти, наукової установи про присудження ступеня доктора філософії. Зміни до Порядку обумовлені необхідністю унормування процедури атестації здобувачів ступеня доктора філософії в умовах воєнного стану.

Враховуючи умови воєнного часу, з метою захисту прав і законних інтересів здобувачів ступеня доктора філософії, надання можливості відновлення освітньо-наукової інфраструктури після перемоги України над російсько-фашистськими загарбниками, Постановою КМУ № 341 встановлюється, що період дії воєнного стану, а також наступні три місяці після його припинення або скасування, не враховуються під час обчислення строків, визначених Порядком присудження ступеня доктора філософії та скасування рішення разової спеціалізованої вченої ради закладу вищої освіти, наукової установи про присудження ступеня доктора філософії.

Нормативно-правова база підготовки здобувачів ступеня вищої освіти доктора філософії та доктора наук

Організація освітнього процесу

Угоди про співробітництво

Забезпечення якості освітньо-наукової програми підготовки докторів філософії

Специфіка ринку праці в сфері освіти

Освітньо-наукові програми підготовки докторів філософії

Навчальні плани підготовки докторів філософії

Робочі програми дисциплін за спеціальністю 011 “Освітні, педагогічні науки”

Робочі програми дисциплін за спеціальністю 014 “Середня освіта”

 Сертифікати про акредитацію освітніх програм

 Рецензії на освітньо-наукову програму 2023 рік