Нова українська школа в дії: актуальні проблеми методик навчання та стратегії розвитку початкової освіти

Вже традиційно в межах співпраці відділу початкової освіти імені О.Я. Савченко Інституту педагогіки НАПН України та кафедри теорії і методик початкової освіти Рівненського державного гуманітарного університету було проведено ІV Всеукраїнську студентську науково-практичну конференцію «Нова українська школа в дії: актуальні проблеми методик навчання та стратегії розвитку початкової освіти».

Захід відбувся 16 травня 2024 року в онлайн-режимі на платформі Google Meet. Віртуальний майданчик конференції став місцем співпраці, наукових дискусій, обміну досвідом для учасників із 17 закладів педагогічної освіти з різних куточків нашої держави. До заходу долучилися: Волинський національний університет імені Лесі Українки, Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Львівський національний університет імені Івана Франка, Приватний вищий навчальний заклад «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука», Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, Тернопільський національний педагогічний університет імені В. Гнатюка, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича та ін.

Мета конференції – підвищення ефективності та якості студентських наукових досліджень, ґрунтовне вивчення проблем методики навчання та стратегії розвитку сучасної початкової освіти, розширення та встановлення всеукраїнських контактів кафедри теорії та методик початкової освіти, обмін науковими ідеями й поглядами. Конференція стала заходом, на якому досвідчені науковці, молоді дослідники, вчителі-практики і студенти висвітлювали важливі наукові та практичні проблеми дошкільної, початкової, середньої, вищої освіти. Обговорення важливих дискусійних питань сприяло генерації нових креативних ідей і відкриттю талантів майбутніх педагогів.

Із вітальним словом і побажаннями плідної роботи до учасників конференції звернулися Павелків Роман Володимирович, доктор психологічних наук, професор, в. о. ректора Рівненського державного гуманітарного університету; Дейнега Олександр Вікторович, доктор економічних наук, професор, проректор з наукової роботи Рівненського державного гуманітарного університету; Сілков Валерій Васильович, декан педагогічного факультету, кандидат педагогічних наук, професор; Горкуненко Петро Петрович, директор ВСП «Сарненський педагогічний фаховий коледж РДГУ», кандидат педагогічних наук; Суржук Тетяна Борисівна, завідувачка кафедри теорії і методик початкової освіти, кандидат педагогічних наук, доцент.

На пленарному засіданні виступили наукові співробітники відділу початкової освіти ім. О.Я. Савченко: Листопад Наталія Петрівна із науковою доповіддю «Організація обчислювальної діяльності молодших школярів на основі міжпредметних зв’язків» та Павлова Тетяна Сергіївна із науковою доповіддю «Електронний інтерактивний підручник як інноваційний засіб навчання». Крім того, на конференції Інститут педагогіки НАПН України представляли: Онопрієнко Оксана Володимирівна, доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник, завідувачка відділу початкової освіти імені О.Я. Савченко Інституту педагогіки НАПН України; Бібік Надія Михайлівна, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН України, головний науковий співробітник відділу; Алєксєєнко Тетяна Федорівна, доктор педагогічних наук, професор, головний науковий співробітник відділу; Барановська Олена Володимирівна, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник відділу; Мартиненко Валентина Олександрівна, кандидат педагогічних наук, провідний науковий співробітник відділу; Петрук Оксана Миколаївна, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу; Ліпчевська Інна Леонідівна, доктор філософії, науковий співробітник відділу; Вашуленко Оксана Вікторівна, науковий співробітник відділу.

Науковці, керівники освітніх закладів, методисти, вчителі, аспіранти, студенти ділилися своїми здобутками та спільно обговорювали актуальні проблеми освіти. Спікерами конференції було висвітлено питання забезпечення технологічності методик навчання інтегрованих курсів і дисциплін освітніх галузей, підготовки майбутніх учителів початкових класів до роботи в контексті сучасних запитів, інтеграції новітнього зарубіжного досвіду у процес освітньої підготовки здобувачів вищої освіти тощо.

Учасники високо оцінили представлені доповіді та презентації, а також організацію роботи конференції. Вкотре було підкреслено важливість проведення таких заходів, які надають майбутнім учителям початкової школи можливість виступити та обговорити результати своїх пошуків, продемонструвати творчий потенціал та креативні здібності навіть в умовах сьогодення.