ORCID

Мартиненко Валентина Олександрівна, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу початкової освіти імені О. Я. Савченко.

Коло наукових інтересів: теорія і методика навчання читання молодших школярів, у т.ч.  особливості становлення й розвитку повноцінної навички читання учнів;  зміст і структура читацької компетентності молодших школярів; читацькі інтереси дітей;  методика роботи з дитячою книжкою у різних вікових групах; формування особистості дитини засобами читацької діяльності;  психолого-педагогічні аспекти сприймання молодшими школярами текстів різних видів.

Творчий шлях: закінчила філологічний факультет Київського державного педагогічного інституту імені О. М. Горького. У 1982-1985 рр. навчалася в аспірантурі Інституту педагогіки АПН України. У 1987 році захистила кандидатську дисертацію.

Входила до складу  робочих груп з  розроблення Державних стандартів початкової освіти, навчальних програм з літературного читання для 2-4 класів, Типової освітньої програми для Нової української школи (1-4 класи), розробленої під керівництвом Савченко О. Я.

Автор, співавтор  близько 200 наукових праць. Серед них: Концепція змісту шкільної літературної освіти; навчальні посібники, хрестоматії для уроків роботи з дитячою книжкою та позакласного читання;  монографії, методичні посібники, статті та ін..

З 2004 по 2011 роки працювала на посаді вченого секретаря Інституту.

Член науково-експертної ради вченої ради Інституту.

Нагороджена нагрудним знаком Міністерства освіти і науки України «Відмінник освіти України» (2001),  Грамотою Верховної Ради України (2007), медалями НАПН України «Ушинський К. Д.» (2009), «Академік М.Д. Ярмаченко» ( 2016).