Відділ історії та філософії освіти

Завідувач відділу
Дічек Наталія Петрівна

доктор педагогічних наук
професор

Тема дослідження: “Філософсько-педагогічна думка України: аспекти ретроаналізу націєтворення”

Відділ порівняльної педагогіки

Завідувач відділу
Локшина Олена Ігорівна

доктор педагогічних наук
професор

Тема дослідження: “Інноваційні тренди, практики і технології загальної середньої освіти в європейському та північноамериканському регіонах”

Відділ дидактики

Тема дослідження: “Дидактичні засади індивідуалізації навчання у закладах загальної середньої освіти”

Відділ початкової освіти імені О. Я. Савченко

Завідувач відділу
Онопрієнко Оксана Володимирівна

доктор педагогічних наук
старший науковий співробітник

Тема дослідження: “Педагогічне управління розвитком навчально-пізнавальної діяльності молодших школярів”

Відділ навчання української мови та літератури

Завідувач відділу
Горошкіна Олена Миколаївна

доктор педагогічних наук
професор

Теми дослідження: 1. “Теоретико-методичні засади добору й застосування методів навчання української мови учнів гімназії та ліцею”
2. “Навчально-методичне забезпечення формування читацької грамотності учнів 5–6 класів гімназії у процесі вивчення української літератури”

Відділ інновацій та стратегій розвитку освіти

Завідувач відділу
Трубачева Світлана Едуардівна

кандидат педагогічних наук  
старший науковий співробітник

Тема дослідження: “Теоретичні і методичні засади проєктування освітньо-розвивального середовища закладу загальної середньої освіти в умовах цифровізації суспільства”

Відділ навчання іноземних мов

Завідувач відділу
Редько Валерій Григорович

доктор педагогічних наук
старший науковий співробітник
доцент

Тема дослідження: “Технологія створення освітнього іншомовного комунікативного середовища у процесі навчання іноземних мов учнів 7–9 класів гімназії”

Відділ суспільствознавчої освіти

Завідувач відділу
Ремех Тетяна Олексіївна

кандидат педагогічних наук, старший дослідник

Тема дослідження: “Методичні засади і технології інтеграції громадянської освіти та історії в гімназії”

Відділ навчання географії та економіки

Завідувач відділу
Назаренко Тетяна Геннадіївна

доктор педагогічних наук
старший науковий співробітник

Тема дослідження: “Методичні засади реалізації інтегрованого змісту навчання географії та економіки в курсах за вибором у гімназії і ліцеї”

Відділ біологічної, хімічної та фізичної освіти

Завідувач відділу
Величко Людмила Петрівна

доктор педагогічних наук
професор

Теми дослідження: 1. “Формування природничо-наукової компетентності учнів гімназії в освітньому процесі з біології і хімії”
2. “Навчально-методичне забезпечення реалізації фізичного складника змісту природничої галузі базової середньої освіти”

Відділ інтеграції змісту загальної середньої освіти

Завідувач відділу
Ільченко Віра Романівна

доктор педагогічних наук
професор
академік НАПН України

Теми дослідження: “Науково-методичне забезпечення інтеграції змісту природничої освітньої галузі в 5-6 класах”

Відділ технологічної освіти

Теми дослідження: “Науково-методичне забезпечення реалізації змісту технологічної освіти в гімназії”

Відділ STEM-освіти

Тема дослідження: “Науково-методичне забезпечення впровадження технології STEM-освіти в гімназії”

Відділ математичної та інформатичної освіти

Завідувач відділу
Бурда Михайло Іванович

доктор педагогічних наук 
професор,
дійсний член НАПН України

Теми дослідження: 1. “Науково-методичне забезпечення прикладної спрямованості навчання математики в гімназії”
2. “Науково-методичне забезпечення прикладної спрямованості навчання інформатики в гімназії”

Відділ економіки та управління загальною середньою освітою

Завідувач відділу
Онаць Олена Миколаївна

кандидат педагогічних наук
старший науковий співробітник

Тема дослідження: “Державно-громадське управління закладами загальної середньої освіти на засадах партнерської взаємодії”

Відділ навчання мов національних меншин та зарубіжної літератури

Теми дослідження: 1. “Науково-методичне забезпечення реалізації моделі багатомовної освіти в закладах загальної середньої освіти з навчанням мов корінних народів і національних меншин”
2. “Науково-методичне забезпечення навчання української мови учнів 5-6 класів закладів загальної середньої освіти з навчанням мовами національних меншин в умовах багатомовної освіти”

Відділ моніторингу та оцінювання якості загальної середньої освіти

Завідувач відділу
Жук Юрій Олексійович
доктор педагогічних наук
доцент

Тема дослідження: “Науково-методичне забезпечення внутрішнього контролю та оцінювання якості освіти в закладах загальної середньої освіти”