Відділ історії та філософії освіти

Завідувач відділу
Дічек Наталія Петрівна

доктор педагогічних наук
професор

Тема дослідження: “Філософсько-педагогічна думка України: аспекти ретроаналізу націєтворення”

Відділ порівняльної педагогіки

Завідувач відділу
Локшина Олена Ігорівна

доктор педагогічних наук
професор

Тема дослідження: “Інтеграційні процеси у світовій, європейській і національних системах загальної середньої освіти”

Відділ дидактики

Тема дослідження: “Дидактичні системи профільної середньої освіти”

Відділ початкової освіти імені О. Я. Савченко

Завідувач відділу
Онопрієнко Оксана Володимирівна

доктор педагогічних наук
старший науковий співробітник

Теми дослідження: 1. “Педагогічне управління розвитком навчально-пізнавальної діяльності молодших школярів” 2. “Дидактико-методичний супровід подолання навчальних втрат у початковій і базовій середній освіті”

Відділ навчання української мови та літератури

Завідувач відділу
Горошкіна Олена Миколаївна

доктор педагогічних наук
професор

Теми дослідження: 1. “Проєктування та реалізація змісту навчання української мови в 7-9 класах закладів загальної середньої освіти”
2. “Проєктування та реалізація змісту літературної освіти в 7–9 класах закладів загальної середньої освіти”

Відділ інновацій та стратегій розвитку освіти

Завідувач відділу
Трубачева Світлана Едуардівна

кандидат педагогічних наук  
старший науковий співробітник

Тема дослідження: “Теоретичні і методичні засади проєктування освітньо-розвивального середовища закладу загальної середньої освіти в умовах цифровізації суспільства”

Відділ навчання іноземних мов

Завідувач відділу
Редько Валерій Григорович

доктор педагогічних наук
старший науковий співробітник
доцент

Тема дослідження: “Технологія створення освітнього іншомовного комунікативного середовища у процесі навчання іноземних мов учнів 7–9 класів гімназії”

Відділ суспільствознавчої освіти

Завідувач відділу
Ремех Тетяна Олексіївна

кандидат педагогічних наук, старший дослідник

Тема дослідження: “Проєктування змісту і методика навчання учнів 7–9 класів історії та громадянської освіти”

Відділ навчання географії та економіки

Завідувач відділу
Назаренко Тетяна Геннадіївна

доктор педагогічних наук
старший науковий співробітник

Тема дослідження: “Проєктування та реалізація змісту навчання географії у 7-9 класах закладів загальної середньої освіти”

Відділ біологічної, хімічної та фізичної освіти

Завідувач відділу
Сіпій Володимир Володимирович

кандидат педагогічних наук

Теми дослідження: 1. “Формування природничо-наукової компетентності учнів гімназії в освітньому процесі з біології і хімії”
2. “Проєктування та реалізація змісту навчання фізики у 7-9 класах закладів загальної середньої освіти”

Відділ інтеграції змісту загальної середньої освіти

Завідувач відділу
Ільченко Віра Романівна

доктор педагогічних наук
професор
академік НАПН України

Теми дослідження: “Науково-методичне забезпечення інтеграції змісту природничої освітньої галузі в 5-6 класах”

Відділ технологічної освіти

Теми дослідження: “Проєктування та реалізація змісту технологічної освіти у 7-9 класах закладів загальної середньої освіти”

Відділ STEM-освіти

Тема дослідження: “Науково-методичне забезпечення впровадження технології STEM-освіти в гімназії”

Відділ математичної та інформатичної освіти

Теми дослідження: 1. “Проєктування та реалізація змісту математичної освіти у 7-9 класах закладів загальної середньої освіти”
2. “Проєктування та реалізація змісту інформатичної освіти у 7-9 класах закладів загальної середньої освіти”

Відділ економіки та управління загальною середньою освітою

Завідувач відділу
Онаць Олена Миколаївна

кандидат педагогічних наук
старший науковий співробітник

Тема дослідження: “Управління трансформаційними процесами у закладах загальної середньої освіти в умовах повоєнного відновлення України”

Відділ навчання мов національних меншин та зарубіжної літератури

Теми дослідження: 1. “Дидактичні засади інтеграції предметів мовно-літературної галузі в 7-9 класах закладів загальної середньої освіти з мовами навчання національних меншин”
2. “Науково-методичне забезпечення навчання української мови учнів 5-6 класів закладів загальної середньої освіти з навчанням мовами національних меншин в умовах багатомовної освіти”

Відділ моніторингу та оцінювання якості загальної середньої освіти

Завідувач відділу
Жук Юрій Олексійович
доктор педагогічних наук
доцент

Тема дослідження: “Оцінювання професійної діяльності педагогічних працівників”