Відділ історії та філософії освіти

Завідувач відділу
Дічек Наталія Петрівна

доктор педагогічних наук
професор

Тема дослідження: “Парадигми розвитку та тенденції реформування шкільної освіти в Україні у добу незалежності”

Відділ порівняльної педагогіки

Завідувач відділу
Локшина Олена Ігорівна

доктор педагогічних наук
професор

Тема дослідження: “Інноваційні тренди, практики і технології загальної середньої освіти в європейському та північноамериканському регіонах”

Відділ дидактики

Завідувач відділу
Малихін Олександр Володимирович 

доктор педагогічних наук
професор

Тема дослідження: “Дидактичні засади індивідуалізації навчання у закладах загальної середньої освіти”

Відділ початкової освіти імені О. Я. Савченко

Завідувач відділу
Онопрієнко Оксана Володимирівна

доктор педагогічних наук
старший науковий співробітник

Тема дослідження: “Технології компетентнісно орієнтованого навчання у початковій школі”

Відділ навчання української мови та літератури

Завідувач відділу
Горошкіна Олена Миколаївна

доктор педагогічних наук
професор

Теми дослідження: 1. “Теоретико-методичні засади добору й застосування методів навчання української мови учнів гімназії та ліцею”
2. “Навчально-методичне забезпечення формування читацької грамотності учнів 5–6 класів гімназії у процесі вивчення української літератури”

Відділ інновацій та стратегій розвитку освіти

Завідувач відділу
Трубачева Світлана Едуардівна

кандидат педагогічних наук  
старший науковий співробітник

Тема дослідження: “Організаційно-педагогічні засади проектування освітньогосередовища гімназії”

Відділ навчання іноземних мов

Завідувач відділу
Редько Валерій Григорович

доктор педагогічних наук
старший науковий співробітник
доцент

Тема дослідження: “Методика компетентнісно орієнтованого навчання іноземних мов учнів 5-6 класів гімназій”

Відділ суспільствознавчої освіти

Завідувач відділу
Ремех Тетяна Олексіївна

кандидат педагогічних наук

Тема дослідження: “Методичні засади і технології інтегрованого навчання історії в гімназії”

Відділ навчання географії та економіки

Завідувач відділу
Назаренко Тетяна Геннадіївна

доктор педагогічних наук
старший науковий співробітник

Тема дослідження: “Методичні засади реалізації інтегрованого змісту навчання географії та економіки в курсах за вибором у гімназії і ліцеї”

Відділ біологічної, хімічної та фізичної освіти

Завідувач відділу
Величко Людмила Петрівна

доктор педагогічних наук
професор

Теми дослідження: 1. “Науково-методичні забезпечення варіативного складника профільної середньої біологічної і хімічної освіти”
2. “Навчально-методичне забезпечення реалізації фізичного складника змісту природничої галузі базової середньої освіти”

Відділ інтеграції змісту загальної середньої освіти

Завідувач відділу
Ільченко Віра Романівна

доктор педагогічних наук
професор
академік НАПН України

Теми дослідження: “Науково-методичне забезпечення інтеграції змісту природничої освітньої галузі в 5-6 класах”

Відділ технологічної освіти

Теми дослідження: “Науково-методичне забезпечення реалізації змісту технологічної освіти в гімназії”

Відділ профільного навчання

Завідувач відділу
Доротюк Валентина Іванівна
кандидат психологічних наук,
старший науковий співробітник

Тема дослідження: “Науково-методичне забезпечення підготовки вчителя до реалізації компетентнісно орієнтованого навчання”

Відділ математичної та інформатичної освіти

Завідувач відділу
Бурда Михайло Іванович

доктор педагогічних наук 
професор,
дійсний член НАПН України

Теми дослідження: 1. “Науково-методичне забезпечення прикладної спрямованості навчання математики в гімназії”
2. “Науково-методичне забезпечення прикладної спрямованості навчання інформатики в гімназії”

Відділ економіки та управління загальною середньою освітою

Завідувач відділу
Онаць Олена Миколаївна
кандидат педагогічних наук
старший науковий співробітник

Тема дослідження: “Державно-громадське управління закладами загальної середньої освіти на засадах партнерської взаємодії”

Відділ навчання мов національних меншин та зарубіжної літератури

Теми дослідження: 1. “Науково-методичне забезпечення реалізації моделі багатомовної освіти в закладах загальної середньої освіти з навчанням мов корінних народів і національних меншин”
2. “Методика компетентнісно орієнтованого навчання української мови учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти з навчанням мовами національних меншин”

Відділ моніторингу та оцінювання якості загальної середньої освіти

Завідувач відділу
Жук Юрій Олексійович
доктор педагогічних наук
доцент

Тема дослідження: “Науково-методичне забезпечення внутрішнього контролю та оцінювання якості освіти в закладах загальної середньої освіти”