ORCID

Назаренко  Тетяна Геннадіївна, завідувачка відділу, доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник.

Коло наукових інтересів: методика навчання географії та економіки, підручникотворення, природничі науки, профільний рівень навчання.

Творчий шлях. Закінчила Київський національний педагогічний університет імені   М. П. Драгоманова працювала вчителем географії, біології та основ економіки в школах міста Києва. Має понад 20 років педагогічного стажу.

Із січня 1998 року розпочала наукову діяльність у лабораторії географічної освіти Інституту педагогіки НАПН України. Досліджувала проблеми методики навчання географії в загальноосвітніх закладах України.

Після закінчення аспірантури захистила кандидатську дисертацію з теми «Формування соціально-економічних понять у старшокласників на уроках географії» за спеціальністю 13.00.02 – теорія та методика навчання (географія).

З 2004 по 2008 роки завідувала лабораторією географічної і економічної освіти Інституту педагогіки НАПН України. Була організатором Всеукраїнських науково-практичних конференцій «Шкільна географічна освіта» (2005, 2006, 2007 рр.). За матеріалами конференцій видано три збірника наукових праць «Шкільна географічна освіта: проблеми і перспективи».

Тетяна Геннадіївна є автором понад 200 наукових праць, серед яких навчальні програми, підручники, навчальні та методичні посібники, практикуми, методичні рекомендації, тренувальні тести і завдання для ДПА та ЗНО (всі мають відповідні грифи Міністерства освіти і науки України), наукові статті та тези у фахових виданнях України та у виданнях, що належать до  наукометричних баз Scopus  та WoS.

Назаренко Тетяна Геннадіївна дійсний член Українського географічного товариства, входить до складу редколегій жур­налів: «Географія та економіка в сучасній школі», «Географія», «Український педагогічний журнал». Є членом предметної комісії з економіки із надання Грифів при Міністерстві освіти і науки України. В різні роки була членом жури Всеукраїнських олімпіад та Турнірів з географії, а також конкурсів «Вчитель року» у номінації «Географія».

Має наукову школу, під її керівництвом захищені кандидатські дисертації.

Тетяна Геннадіївна тренер Україно-Американської програми навчання керівників та тестологів за підтримки департаменту освіти, науки і культури посольства США в Україні – 2005-2006 рр. Мала наукове стажування в США, Росії та Білорусі. Працювала в Ягеллонському університеті (Краків, Польща), була учасником Українсько-Польської програми «Навчання лідерів освітніх ініціатив» у галузі європейської інтеграції через освіту за підтримки Польського посольства і Варшавського осередку підвищення кваліфікації вчителів (м. Сулуювек, м. Варшава) (2009-2011 рр.).

З 2009 і по теперішний час – вчений секретар спеціалізованої вченої ради Д 26.452.05 в Інституті педагогіки НАПН України із захисту докторських (кандидатських) дисертацій зі спеціальності 13.00.02 – теорія та методика навчання (географія, хімія, біологія).

Нагороджена Почесною грамотою Управління освіти міста Києва, Почесною Грамотою Міністерства освіти і науки України, Почесною Грамотою Міського голови Києва, Грамотою Інституту педагогіки НАПН України, Національної академії педагогічних наук України, нагороджена нагрудним знаком «К. Д. Ушинський» та «М. Д. Ярмаченко».