Відділ навчання географії та економіки – науковий підрозділ Інституту педагогіки НАПН України, науковці якого проводять педагогічні розвідки.

Науково-дослідна робота відділу зосереджується на розв’язуванні  методичних проблем навчання географії та економіки в сучасній українській школі і спрямовується на задоволення суспільного запиту щодо якісної географічної освіти. До кола наукових розробок відділу входить дослідження й обґрунтування наукових засад добору змісту курсів географії та економіки в основній і старшій школі та його відображення у навчальних програмах, підручниках і посібниках для учнів, а також розроблення компетентнісно орієнтованих методик навчання згідно з концепцією «Нової української школи».

За участі дослідників відділу створено: державні освітні стандарти 2004, 2011, 2020 років, навчальні програми з географії та економіки, а також курсів за вибором, підручники, посібники, робочі зошити, методичні посібники, методичні рекомендації. Наукові результати широко впроваджуються в практику закладів загальної середньої освіти, закладів післядипломної педагогічної освіти та педагогічних університетів.

ІСТОРІЯ ВІДДІЛУ

СПІВРОБІТНИКИ ВІДДІЛУ

Назаренко Тетяна Геннадіївна, завідувач відділу, доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник

Яценко Володимир Сергійович, старший науковий співробітник, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник

Часнікова Олена Володимирівна, старший науковий співробітник, кандидат педагогічних наук

Полтавченко Денис Васильовичмолодший науковий співробітник відділу навчання географії та економіки НАПН України

Костак Валентина Іванівна, старший лаборант відділу навчання географії та економіки НАПН України

Контакти

Телефон: (044) 481-37-85, (044) 481-37-56
 Адреса: 04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, 52-Д

E-mail: vidgeo@ukr.net