ORCID

Часнікова Олена Володимирівна, старший науковий співробітник, кандидат педагогічних наук.

Коло наукових інтересів: теорія і методика професійної освіти, професійний розвиток вчителя, географічна освіта, економічна освіта, фінансова освіта, освіта дорослих.

Творчий шлях.

SSC