Телефон: (044) 481-37-14
E-mail: gelena@i.ua
ORCID
google scholar

Калініна Людмила Миколаївна, доктор педагогічних наук, професор, вчений секретар Інституту педагогіки НАПН України.

Коло наукових інтересів: теорія та методика управління освітою, інформаційний  та стратегічний менеджмент у сфері освіти, державне управління галуззю освіти, освітній менеджмент в умовах змін, громадсько-державне управління складноорганізованими активними системами, управління здоров’язбережувальною діяльністю в школі тощо. 

Творчий шлях. У 1983 р. закінчила Миколаївський державний педагогічний інститут ім. В. Г. Бєлінського за спеціальністю «Фізика і математика». У 1996 р. закінчила аспірантуру Інституту педагогіки АПН України та захистила кандидатську дисертацію «Діяльність районних відділів освіти з управління навчально-виховними закладами в Україні (1917–1994 рр.)». Нідерландську Школу Освітнього менеджменту (NSO)  при Амстердамському університеті закінчила в 2003 році за спеціалізацією у галузі «Стратегічного менеджменту» та «Управління персоналом».
1983-1990 рр. працювала учителем фізики ЗОШ № 13 м. Миколаєва; заступником директора з навчально-виховної роботи ЗОШ № 2 Миколаївського району, СШ № 52 м. Заводського району Миколаєва.
1990-1993 рр. – інспектор шкіл Управління освіти м. Миколаєва: державне управління освітою, організація діяльності та інспектування шкіл Заводського і Ленінського районів м. Миколаєва.
1993-1996 рр. – методист відділу психолого-педагогічних технологій і прогнозування регіональної освіти, старший викладач кафедри педагогіки та психології, завідувач відділу наукових основ школознавства Миколаївського обласного інституту удосконалення вчителів.
1996-1997 рр. – науковий співробітник лабораторії управління освітніми закладами Інституту педагогіки АПН України.
1997-2015 рр. – завідувач лабораторії управління освітніми закладами освіти Інституту педагогіки НАПН України. 2001 р. здобула вчене звання старшого наукового співробітника «Галузеве управління: управління освітою». У 2008 р. захистила докторську дисертацію «Система інформаційного забезпечення управління загальноосвітнім навчальним закладом» зі спеціальності 13.00.06 «Теорія та методика управління освітою», а у 2010 р.– було присвоєно вчене звання професора зі спеціальності «Теорія та методика управління освітою».
2015-2018 рр. Завідувач відділу економіки та управління загальною середньою освітою Інституту педагогіки НАПН України.
З жовтня 2018 р. дотепер – учений секретар Інституту педагогіки НАПН України.

Стажувалася за програмами: «Україна на шляху європейської та євроатлантичної освіти» (Центральний осередок удосконалення навчання, 2006 р., м. Варшава, Польща), «Українські лідери в європейській та євроатлантичній освіті», «Міжкультурна освіта» (Центральний осередок удосконалення навчання 2006, 2007, 2008рр., мм. Сулеювек і Варшава, Польща), «Роль освіти в європейській інтеграції» (Інститут політичної освіти, 2009–2012 рр., земля Баден-Вюртемберґ, Німеччина), «Освітній менеджмент» і «Міжкультурна Освіта» (2015–2018 рр., Прага, ЧР)  та ін.

За її наукового керівництва започатковано дослідження нових наукових напрямів: інформаційний менеджмент у сфері ЗСО, стратегічний менеджмент освітніх організацій, освітній менеджмент в умовах змін та методичні засади підготовки керівників до їх упровадження в післядипломній освіті, громадсько-державне управління складноорганізованою активною системою, управління здоров’язбережувальною діяльністю в школі тощо. 

Наукова школа охоплює 22 науковців, які успішно захистили 3 докторські та 19 кандидатських дисертацій з проблем управління та професійної підготовки керівників у сфері освіти.

Здійснює активну науково-публіцистичну та науково-просвітницьку діяльність, зокрема як заступник головного редактора науково-методичного журналу «Комп’ютер у школі та сім’ї», членкиня редакційної колегій українських фахових періодичних видань «Український педагогічний журнал», «Проблеми сучасного підручника» та ін.

Голова науково-методичної ради з фундаментальних досліджень Інституту педагогіки НАПН України (з 2013 р.); науково-методичної комісії з інформатизації закладів освіти НМР МОН України та комп’ютеризації МОН України (з 2011 р.),

Членкиня Національного фонду досліджень України за напрямом «Соціальні та гуманітарні науки»; Міжвідомчої ради з координації наукових досліджень з педагогічних та психологічних наук в Україні; спеціалізованої вченої ради Д.26.452.01 в Інституті педагогіки НАПН України з 2010 р., спеціалізованої вченої ради із захисту кандидатських і докторських дисертацій К 73.053.04 в Черкаському національному університеті імені Б. Хмельницького з 2014 р. Науковий консультант Асоціації керівників шкіл України (АКШУ).

«Заслужений діяч науки і техніки України» (2017). Нагороджена нагрудними знаками Міністерства освіти і науки України «Відмінник освіти України» (2004), «О.А. Захаренка (2007), і К. Д. Ушинського (2011), Почесною грамотою Кабінету Міністрів України (2009); медаллю НАПН УКраїни “Григорій Сковорода” (2016), «Леся Українка» (2021) та ін.