Інститут педагогіки НАПН України є засновником та співзасновником
низки наукових та науково-методичних періодичних видань

Український педагогічний журнал

Засновник: Інститут педагогіки НАПН України

Вид видання: друковане, журнал

Рік заснування: 2014 р.

Періодичність: 4 рази на рік

ISSN: 2411-1317 (Print), 2411-7420 (Online), ISSN-L 2411-1317

Мови видання: українська, англійська

Внесення до Переліку наукових фахових видань України: наказ МОН України від 17.03.2020 р. № 409, категорія «Б» (педагогічні науки, спеціальності – 011, 013, 014, 015)

DOI: 10.32405/2411-1317

Проблеми сучасного підручника

Вид видання: друковане, збірник

Засновник: Інститут педагогіки НАПН України

Рік заснування: 2002 р.

Періодичність: 2 рази на рік

ISSN: 2411-1309 (Print), 2411-7447 (Online), ISSN-L 2411-1309

Мови видання: українська, англійська

Внесення до Переліку наукових фахових видань України: наказ МОН України від 17.03.2020 р. № 409, категорія «Б» (педагогічні науки, спеціальності – 011, 012, 013, 014, 015, 231) DOI: 10.32405/2411-1309

Українська мова і література в школі

Вид видання: друковане, журнал

Засновник: Інститут педагогіки НАПН України

Рік заснування: 1997 р.

Періодичність: 6 разів на рік

Мова видання: українська