До уваги авторів

Загальна інформація

 • Редакція лишає за собою право скорочувати і виправляти тексти статті, а також вносити зміни в назву.
 • За достовірність фактів, дат, назв і точність цитування відповідальні автори.
 • Думка редакції може не збігатися з думкою автора.

Порядок проходження статей

 • Редакція віддає статті на зовнішнє рецензування. Негативне рішення щодо публікації статті повідомляється автору, рукописи не повертаються. Стаття може бути повернута авторові на доопрацювання.
 • Після рецензування редакція приймає остаточне рішення про можливість опублікування статті.

Вимоги до оформлення статей

 • Статті приймаємо у вигляді файлів (текстовий редактор МS Word for Windows: версії 6,7 чи 8,9.
 • Таблиці й малюнки мають бути виконані чітко.
 • Обсяг матеріалів, зазвичай, не повинен перевищувати 24 000 знаків, чи 0,6 др. арк. (близько 12-14 машинописних сторінок через півтора інтервали, включаючи таблиці й малюнки). За умови перевищення зазначеного обсягу матеріал може бути опублікований лише із продовженням у наступних номерах або як цикл статей. У цьому випадку матеріал попередньо має бути структурований на частини, що не перевищують зазначеного обсягу. Кожна із частин повинна мати самостійну назву, свій список літератури та ін.
 • Стаття обов’язково має містити індекс УДК, анотації (8-9 рядків) і ключові слова українською та ключові слова і розширена анотація англійською мовою (18 рядків).
 • Стаття має бути підписана всіма авторами. Окремим файлом необхідно подати авторську довідку. З метою забезпечення об’єктивності зовнішнього рецензування в самій статті вказати тільки прізвища й ініціали.

Форма авторської довідки

Авторська довідка

 1. Назва статті.
 2. Адреса для листування, телефон для контакту.
 3. Прізвище, ім’я, по-батькові.
 4. Науковий ступінь, учене звання.
 5. Місце роботи.
 6. Посада

Застереження для дописувачів журналу

За вірогідність фактичного матеріалу, точність цитування і покликання відповідають автори.

Підписані матеріали відображають виключно позицію автора.

Матеріали просимо надсилати на адресу:

Редакція журналу «Українська мова і література в школі»

вул. Січових Стрільців, 52-Д, к. 415, м. Київ, 04053.

e-mail: red_umlsh@ukr.net

Рубрики журналу:

 • Актуально
 • Методика мови
 • Методика літератури
 • Педагогічний досвід
 • Мовознавчі і літературознавчі студії
 • Мова та література в закладах вищої освіти
 • Інтерв’ю
 • Портретна галерея
 • На допомогу вчителю
 • Рецензії. Огляди, Рефлексії.
 • Світ української поезії