Спеціалізована вчена рада
Д 26.452.01

Голова ради:
Локшина Олена Ігорівна, член-кореспондент НАПН України, завідувач відділу, доктор педагогічних наук, професор
Вчений секретар:
Онопрієнко Оксана Володимирівна, доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник

Рада проводить захист докторських (кандидатських) дисертацій за спеціальностями:
13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки;
13.00.09 – теорія навчання.

Спеціалізована вчена рада
Д 26.452.05

Голова ради:
Топузов Олег Михайлович, дійсний член (академік) НАПН України, доктор педагогічних наук, професор
Вчений секретар:
Назаренко Тетяна Геннадіївна, доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник, (тел.: (067) 285-3172)

Рада проводить захист докторських (кандидатських) дисертацій за спеціальностями:
13.00.02 – теорія та методика навчання (географія);
13.00.02 – теорія та методика навчання (хімія).
13.00.02 – теорія та методика навчання (біологія)

Разові спеціалізовані вчені ради