ORCID

Локшина Олена Ігорівна, доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, завідувач відділу порівняльної педагогіки Інституту педагогіки НАПН України.

Коло наукових інтересів:  освітні трансформації та інновації у глобалізованому світі, організація та зміст шкільної освіти в країнах Європи, компетентнісний підхід, моніторинг якості освіти та оцінювання навчальних досягнень учнів, методологія порівняльної педагогіки.

Творчий шлях: у 1981 р. закінчила факультет англійської мови Київського національного лінгвістичного університету (Київського державного педагогічного інституту іноземних мов), 1992 р. захистила кандидатську, а в 2011 р. — докторську дисертацію (13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки).

Керівник колективних наукових досліджень відділу порівняльної педагогіки Інституту педагогіки НАПН України: “Порівняльний аналіз забезпечення якості загальної середньої освіти у провідних країнах Європи та США” (2012-2014); “Трансформаційні процеси у шкільній освіти країн ЄС та США” (2015-2017); “Тенденції розвитку шкільної освіти в країнах ЄС, США та Китаї” (2018-2020); “Інноваційні тренди, практики і технології загальної середньої освіти в європейському та північноамериканському регіонах” (2021-2023). Автор низки ініціатив, спрямованих на інтеграцію національної освіти до європейського освітнього простору. Ініціатор та організатор, починаючи з 2010 р., щорічної міжнародної наукової конференції “Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта”. Бере участь у розробленні законодавчого та стратегічного забезпечення української освіти. Опублікувала понад 250 наукових праць.

Проводить роботу з підготовки науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації, зокрема як голова спеціалізованої вченої ради із захисту докторських дисертацій Д 26.452.01 в Інституті педагогіки НАПН України. Підготувала 2 докторів та 7 кандидатів наук. Член Міжвідомчої ради з координації досліджень у галузі освіти, педагогіки і психології. Викладач навчальних дисциплін Освітньо-наукової програми “Освітні, педагогічні науки” третього (освітньо-наукового рівня) вищої освіти в Інституті педагогіки НАПН України.

Здійснює науково-публіцистичну та науково-просвітницьку діяльність, зокрема як член редакційної ради фахових наукових журналів “Український педагогічний журнал”, “Studies in Comparative Education”, “Education Modern Discourses”. Заслужений діяч науки і техніки України (2020). Нагороджена нагрудним знаком Міністерства освіти і науки України “Відмінник освіти України” (2009), медаллю НАПН України “Ушинський К. Д.” (2014). медаллю НАПН України “Григорій Сковорода” (2019) медаллю Інституту педагогіки НАПН України “Академік М.Д. Ярмаченко” (2019), Грамотою Верховної Ради України (2011), Почесною грамотою АПН України (2009), Подякою АПН України (2013).