В Інституті педагогіки НАПН України діє вчена рада, затверджена Постановою Президії НАПН України №1-2/3-34 від 18 лютого 2021 року

Голова ради:
Топузов Олег Михайлович, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН України, віце-президент НАПН України, директор Інституту

Заступники голови ради:
Головко Микола Васильович, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, заступник директора з наукової роботи Інституту

Засєкіна Тетяна Миколаївна, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, заступник директора з науково-експериментальної роботи Інституту

Вчений секретар ради:
Калініна Людмила Миколаївна, доктор педагогічних наук, професор, учений секретар ради

Члени ради:
Арістова Наталія Олександрівна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач відділу міжнародних зав’язків та наукової співпраці

Бібік Надія Михайлівна, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН України, головний науковий співробітник відділу початкової освіти

Богданець-Білоскаленко Наталія Іванівна,  доктор педагогічних наук, доцент, завідувач відділу навчання мов національних меншин та зарубіжної літератури

Бурда Михайло Іванович, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН України, завідувач відділу математичної та інформатичної освіти

Величко Людмила Петрівна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач відділу біологічної, хімічної та фізичної освіти

Горошкіна Олена Миколаївна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач відділу навчання української мови та літератури 

Дічек Наталія Петрівна, доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, завідувач відділу історії та філософії освіти

 Жук Юрій Олексійович, доктор педагогічних наук, доцент, завідувач відділу моніторингу та оцінювання якості загальної середньої освіти

Ільченко Віра Романівна, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН України, завідувач відділу інтеграції змісту загальної середньої освіти

Кизенко Василь Іванович, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу дидактики, голова профспілкового комітету Інституту

Кононенко Юрій Григорович, директор департаменту загальної середньої та дошкільної освіти Міністерства освіти і науки України

Коршевнюк Тетяна Валеріївна, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу біологічної, хімічної та фізичної освіти

Лапінський Віталій Васильович, кандидат фізико-математичних наук, доцент,  провідний науковий співробітник відділу математичної та інформатичної освіти

Локшина Олена Ігорівна, доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, завідувач відділу порівняльної педагогіки

Ляшенко Олександр Іванович, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН України, академік-секретар Відділення загальної середньої освіти НАПН України 

Малихін Олександр Володимирович, доктор педагогічних наук, професор, завідувач відділу дидактики

Мальований Юрій Іванович, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, член-кореспондент НАПН України, учений секретар Відділення загальної середньої освіти НАПН України

Надтока Віктор Олександрович, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник відділу навчання географії та економіки, голова ради молодих учених Інституту

Назаренко Тетяна Геннадіївна, доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу навчання географії та економіки

Онаць Олена Миколаївна, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу економіки та управління загальною середньою освітою, президент Асоціації керівників шкіл України

Онопрієнко Оксана Володимирівна, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу початкової освіти

Пометун Олена Іванівна, доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, головний науковий співробітник відділу суспільствознавчої освіти

Редько Валерій Григорович, доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу навчання іноземних мов

Ремех Тетяна Олексіївна, кандидат педагогічних наук, завідувач відділу суспільствознавчої освіти

Саух Петро Юрійович,  доктор філософських наук, професор, дійсний член НАПН України, академік-секретар відділення вищої освіти НАПН України

Сисоєва Світлана Олександрівна, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН України, академік-секретар Відділення загальної педагогіки та філософії освіти НАПН України

Сіпій Володимир Володимирович, кандидат педагогічних наук, провідний науковий співробітник відділу біологічної, хімічної та фізичної освіти Інституту педагогіки НАПН України

Трубачева Світлана Едуардівна, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу інновацій та стратегій розвитку освіти

Туташинський Василь Іванович, кандидат педагогічних наук, завідувач відділу технологічної освіти Інституту педагогіки НАПН України

Фідкевич Олена Львівна, кандидат філологічних наук, провідний науковий співробітник відділу навчання мов національних меншин та зарубіжної літератури

Яценко Таміла Олексіївна, доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник, головний науковий співробітник відділу навчання української мови та літератури