В Інституті педагогіки НАПН України діє вчена рада, затверджена Постановою Президії НАПН України №1-2/7-78 від 03 квітня 2024 року

Голова ради:
Топузов Олег Михайлович, доктор педагогічних наук, професор, віцепрезидент НАПН України, директор Інституту

Заступники голови ради:
Головко Микола Васильович, доктор педагогічних наук, професор, заступник директора з наукової роботи Інституту

Засєкіна Тетяна Миколаївна, доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник, заступник директора з науково-експериментальної роботи Інституту

Вчений секретар ради:
Калініна Людмила Миколаївна, доктор педагогічних наук, професор, вчений секретар Інституту

Члени ради:
Арістова Наталія Олександрівна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач відділу міжнародних зв’язків та наукової співпраці Інституту

Бібік Надія Михайлівна, доктор педагогічних наук, професор, головний науковий співробітник відділу початкової освіти Інституту

Богданець-Білоскаленко Наталія Іванівна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач відділу навчання мов національних меншин та зарубіжної літератури Інституту

Бурда Михайло Іванович, доктор педагогічних наук, професор, головний науковий співробітник відділу математичної та інформатичної освіти Інституту

Васильєва Дарина Володимирівна, кандидат педагогічних наук, завідувач відділу математичної та інформатичної освіти Інституту

Величко Людмила Петрівна, доктор педагогічних наук, професор, головний науковий співробітник відділу біологічної, хімічної та фізичної освіти Інституту

Горошкіна Олена Миколаївна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач відділу навчання української мови та літератури Інституту

Дічек Наталія Петрівна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач відділу історії та філософії освіти Інституту

 Жук Юрій Олексійович, доктор педагогічних наук, доцент, завідувач відділу моніторингу та оцінювання якості загальної середньої освіти Інституту

Павельчук Марина Олександрівна, кандидат педагогічних наук, завідувач відділу аспірантури і докторантури, голова ради молодих учених Інституту

Задорожний Костянтин Миколайович, кандидат біологічних наук, провідний науковий співробітник відділу біологічної, хімічної та фізичної освіти Інституту педагогіки НАПН України

Кизенко Василь Іванович, доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу дидактики, голова профспілкового комітету Інституту

Локшина Олена Ігорівна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач відділу порівняльної педагогіки Інституту

Ляшенко Олександр Іванович, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН України, академік-секретар Відділення загальної середньої освіти і цифровізації освітніх систем НАПН України 

Малихін Олександр Володимирович, доктор педагогічних наук, професор, завідувач відділу дидактики Інституту

Мальований Юрій Іванович, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, вчений секретар Відділення загальної середньої освіти і цифровізації освітніх систем НАПН України

Назаренко Тетяна Геннадіївна, доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу навчання географії та економіки Інституту

Онаць Олена Миколаївна, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу економіки та управління загальною середньою освітою, президент Асоціації керівників шкіл України

Онопрієнко Оксана Володимирівна, доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу початкової освіти імені О.Я. Савченко Інституту

Пометун Олена Іванівна, доктор педагогічних наук, професор, головний науковий співробітник відділу суспільствознавчої освіти Інституту

Редько Валерій Григорович, доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу навчання іноземних мов Інституту

Ремех Тетяна Олексіївна, кандидат педагогічних наук, старший дослідник, завідувач відділу суспільствознавчої освіти Інституту

Рогоза Валентин Володимирович, кандидат педагогічних наук, завідувач відділу STEM-освіти Інституту

Саух Петро Юрійович,  доктор філософських наук, професор, академік-секретар Відділення вищої освіти НАПН України

Сисоєва Світлана Олександрівна, доктор педагогічних наук, професор, академік-секретар Відділення філософії освіти, загальної та дошкільної педагогіки НАПН України

Сіпій Володимир Володимирович, кандидат педагогічних наук, завідувач відділу біологічної, хімічної та фізичної освіти Інституту

Твердохліб Ігор Анатолійович, кандидат педагогічних наук, доцент, провідний науковий співробітник відділу математичної та інформатичної освіти Інституту

Трубачева Світлана Едуардівна, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу інновацій та стратегій розвитку освіти Інституту

Туташинський Василь Іванович, кандидат педагогічних наук, завідувач відділу технологічної освіти Інституту

Фідкевич Олена Львівна, кандидат філологічних наук, провідний науковий співробітник відділу навчання мов національних меншин та зарубіжної літератури Інституту

Яценко Таміла Олексіївна, доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник, головний науковий співробітник відділу навчання української мови та літератури Інституту