ORCID

Горошкіна Олена Миколаївна, завідувач відділу, доктор педагогічних наук, професор.

Коло наукових інтересів: методика навчання української мови в закладах загальної середньої освіти, проблеми підручникотворення, методична підготовка вчителів-словесників.

Творчий шлях.

Закінчила Ворошиловградський державний педагогічний інститут імені Т.Г.Шевченка (1987, учитель української мови і літератури), Херсонський державний університет (2001, докторантура зі спеціальності 13.00.02 – теорія і методика навчання (української мови)).
1987-1988 – Стахановський педагогічний коледж (викладач української мови і літератури).
1988-2014 рр. – Луганський національний університет імені Тараса Шевченка (асистент – старший викладач – доцент – професор – завкафедри філолоічних дисциплін, кафедри української мови).
1992-1997 рр . – учителька української мови Луганської обласної гімназії (за сумісництвом).
1997 р – захист кандидатської дисертації “Особливості методики навчання української мови в старших класах гімназії” в спеціалізованій вченій раді Інституту педагогіки АПН України.
1998- 2020 – учителька Лисичанської багатопрофільної гімназії, викладач спецкурсу (за сумісництвом).
2005 – захист дисертації на здобуття вченого ступеня доктора педагогічних наук “Методика навчання української мови в загальноосвітніх навчальних закладах ІІІ-го ступеня природничо-математичного профілю” в спеціалізованій вченій раді Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова.
2014-2017 рр – професор кафедри української мови Київського університету імені Бориса Грінченка.
2017- донині – Інститут педагогіки НАПН України (головний науковий співробітник (2017-2020), завідувачка відділу навчання української мови та літератури (з вересня 2020-р.)

Автор і співавтор 250 наукових праць, співавтор десяти шкільних підручників з української мови, підручників для закладів вищої освіти з методики навчання української мови, української мови за професійним спрямуванням, сучасної української літературної мови, а також 20 посібників для учнів і студентів з грифом МОН.
Науковий консультант 1 докторської та 11 кандидатських дисертацій, член спеціалізованої ради із захисту докторських дисертацій у Київському університеті імені Бориса Грінченка.

Відмінник освіти України, має нагрудний знак “Василь Сухомлинський”.