ORCID
google scholar

Топузов Олег Михайлович, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член (академік) НАПН України, директор Інституту педагогіки НАПН України, віцепрезидент Національної академії педагогічних наук України.

Коло наукових інтересів: організація науково-дослідної діяльності, підручникотворення, методика навчання географії України, інноватика в освіті.

Творчий шлях. 1987 р. закінчив природничо-географічний факультет Київського державного педагогічного інституту імені О. М. Горького, 1994 р. захистив кандидатську дисертацію, 2008 р. — докторську.
Організатор наукових досліджень Інституту педагогіки НАПН України, автор низки ініціатив, спрямованих на підвищення їх результативності. Розробив дидактико-методичні засади реалізації проблемного і діяльнісного підходів до навчання географії. Бере участь у розробленні законодавчого та програмно-методичного забезпечення загальної середньої освіти. Опублікував понад 250 наукових праць.

Проводить роботу з підготовки науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації, зокрема як голова спеціалізованої вченої ради із захисту кандидатських дисертацій в Інституті педагогіки НАПН України. Підготував 11 докторів та 22 кандидати наук.

Здійснює активну науково-публіцистичну та науково-просвітницьку діяльність, зокрема як головний редактор двох та член редакційних колегій низки провідних педагогічних видань України.

Заслужений діяч науки і техніки України (2014). Нагороджений нагрудними знаками Міністерства освіти і науки України «Відмінник освіти України» (2004), «За наукові досягнення» (2011), відзнакою НАН України «За підготовку наукової зміни», медаллю НАПН України «Ушинський К. Д.».