НАБІР ДО АСПІРАНТУРИ ТА ДОКТОРАНТУРИ У 2024 РОЦІ
ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ СТУПЕНІВ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ ТА ДОКТОРА НАУК
ВІДБУВАЄТЬСЯ ЗА СПЕЦІАЛЬНОСТЯМИ:
011 ОСВІТНІ, ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ
013 ПОЧАТКОВА ОСВІТА
014 СЕРЕДНЯ ОСВІТА

Вступники до аспірантури мають подати такі документи:

 • заяву на ім’я директора (заповнюється на місці);
  • дослідницьку пропозицію (реферат) за встановленою формою (форму дослідницької пропозиції розробляє і затверджує Інститут; рекомендації з підготовки дослідницької пропозиції оприлюднюються на вебсайті Інституту);
  • копію паспорта та ідентифікаційного коду або копію ID-картки;
  • копію трудової книжки;
  • копію документа державного зразка про здобутий ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста), на основі якого здійснюється вступ, і додатку до нього;
  • копії інших документів про здобуту освіту (за наявності);
  • копію військово-обліковий документ – для військовозобов’язаних;
  • медичну довідку за формою 086-о;
  • чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см;
  • особовий листок з обліку кадрів (за наявності);
  • список опублікованих наукових праць і винаходів та їх копії (за наявності);
  • копію сертифікату, що засвідчує знання іноземної мови (за наявності)
 • Згідно з Порядком прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2024 році: Умова допуску до вступного іспиту з іноземної мови. Умовою допуску до вступного іспиту з іноземної мови є успішне складання єдиного вступного іспиту (ЄВІ) в 2023 або 2024 році з оцінкою за тест з іноземної мови не менше ніж 130 балів. Календар ЄВІ в 2024 р. Умова звільнення вступника від складання вступного іспиту з іноземної мови. Вступник, який підтвердив свій рівень знання англійської мови дійсним сертифікатом тестів TOEFL, або International English Language Testing System, або сертифікатом Cambridge English Language Assessment (не нижче рівня B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти чи аналогічного рівня); німецької мови – дійсним сертифікатом TestDaF (не нижче рівня B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти чи аналогічного рівня); французької мови – дійсним сертифікатом тесту DELF або DALF (не нижче рівня B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти чи аналогічного рівня), звільняється від складання вступного іспиту з іноземної мови.

Під час подання копій документів обов’язковим є пред’явлення оригіналів.

Порядок роботи приймальної комісії Інституту педагогіки НАПН України
з 01 до 22 серпня 2024 р.:
понеділок, вівторок, середа, четвер 10:00 – 16:00, обідня перерва 12:30 – 13:30
м. Київ, вул. Січових Стрільців, 52-Д, Інститут педагогіки НАПН України,
відділ аспірантури і докторантури, каб. 411, Тел. (044) 481-37-84(044) 481-37-71063-466-63-24