НАБІР ДО АСПІРАНТУРИ ТА ДОКТОРАНТУРИ У 2022 РОЦІ
ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ СТУПЕНІВ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ ТА ДОКТОРА НАУК
ВІДБУВАЄТЬСЯ ЗА СПЕЦІАЛЬНОСТЯМИ:
011 ОСВІТНІ, ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ
013 ПОЧАТКОВА ОСВІТА
014 СЕРЕДНЯ ОСВІТА

Вступники до аспірантури мають подати такі документи:

  • заяву на ім’я директора (заповнюється на місці);
  • особовий листок з обліку кадрів, засвідчений печаткою тієї установи, у якій вступник працює;
  • 2 фотокартки 3×4;
  • список опублікованих наукових праць і винаходів, ксерокопії опублікованих статей/тез (за наявності);
  • дослідницьку пропозицію з обраної спеціальності;
  • медичну довідку про стан здоров’я за формою № 086/о;
  • засвідчену копію диплома про закінчення закладу вищої освіти (особам, які здобули вищу освіту за кордоном, встановлюється еквівалентність поданого диплома відповідно до «Порядку визнання здобутих в іноземних вищих навчальних закладах ступенів вищої освіти», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України №952 від 05.08.2016 року);
  • міжнародний сертифікат з іноземної мови, який засвідчує рівні В2 або диплом ступеня магістра зі спеціальності «Філолог, (іноземна мова)» (за наявності);
  • копію паспорту, трудової книжки.

Під час подання копій документів обов’язковим є пред’явлення оригіналів.

Порядок роботи приймальної комісії Інституту педагогіки НАПН України
з 01 травня до 11 серпня 2023 р.:
понеділок, вівторок, середа, четвер 10:00 – 16:00, обідня перерва 12:30 – 13:30
м. Київ, вул. Січових Стрільців, 52-Д, Інститут педагогіки НАПН України,
відділ аспірантури і докторантури, каб. 411, Тел. (044) 481-37-84; (044) 481-37-71; 063-466-63-24