Науково-організаційний відділ

Завідувач відділу
Ладоня Катерина
Юріївна

Загальний відділ

Завідувач відділу
Боримська Оксана Володимирівна

Редакційно-видавничий відділ

Завідувач відділу
Лоза Лідія
Миколаївна