Науково-організаційний відділ Інституту педагогіки НАПН України є науковим структурним підрозділом Інституту, який згідно із законом України «Про наукову і науково-технічну діяльність» виконує роботу, спрямовану на науково-організаційне забезпечення та координацію діяльності наукових підрозділів інституту:

  • підготовки супровідної та звітної документації з виконання НДР, річних звітів про діяльність Інституту;
  • організації, координації і моніторингу оперативних завдань і доручень науково-організаційного відділу НАПН України, керівництва Інституту педагогіки;
  • забезпечення оперативного зв’язку, обміну інформацією з головними підрозділами НАПН України;
  • сприяння в організації та проведенні загальних масових заходів (наукових конференцій, семінарів, симпозіумів, виставок, ярмарків тощо);
  • підготовки довідкових інформаційних матеріалів за головними напрямами наукової та науково-організаційної діяльності інституту, висвітлення їх у засобах масової інформації, на сайті Інституту;
  • здійснення електронного документообігу діяльності Інституту;
  • забезпечення наукових співробітників інформаційними (електронними і друкованими) матеріалами за основними напрямами діяльності Інституту, проведення анонсів наукових подій і заходів;
  • узагальнення матеріалів щодо наукових друкованих та електронних періодичних видань Інституту;
  • технічного оформлення документації щодо призначення вчених звань, звітності наукових кореспондентів, щорічних премій Президента України, Верховної Ради України та стипендій Кабінету Міністрів України, Президії НАПН за кращі наукові праці з педагогічних і психологічних наук.

СПІВРОБІТНИКИ ВІДДІЛУ

Ладоня Катерина Юріївна, завідувач відділу

Науменко Світлана Олександрівна, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник відділу

Нехомяж Оксана Сергіївна, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник відділу

Дмитренко Сергій Олександрович, кандидат фізико-математичних наук, науковий співробітник відділу

Зуєвич Оксана Юріївна, науковий співробітник відділу

Ільчук Ірина Юріївна, науковий співробітник відділу

Телефон: (044) 481-37-72