ORCID

Науменко Світлана Олександрівна, старший науковий співробітник, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник.

Коло наукових інтересів: тестові технології, міжнародні порівняльні дослідження якості загальної середньої освіти, моніторинг якості освіти.

Творчий шлях. У 2002 р. закінчила Київський національний університет імені Тараса Шевченка (географічний факультет) за спеціальністю «Економічна і соціальна географія», у 2012 р. – Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова (Інститут інформатики) за спеціальністю «Освітні вимірювання».
У 2006-2009 рр. навчалася в аспірантурі Інституту педагогіки АПН України.
Кандидатську дисертацію «Географічна складова у змісті вітчизняної початкової освіти (перша половина ХХ століття)» (спеціальність 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки) захистила у 2011 р.
У 2003-2004 рр. працювала вчителем географії (за сумісництвом) загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 9 м. Ірпеня; у 2004-2006 рр. – загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 14 м. Ірпеня. З 2009 р. по теперішній час є одним із виконавців наукових досліджень відділу моніторингу та оцінювання якості загальної середньої освіти (до 2015 р. – лабораторії оцінювання якості освіти) Інституту педагогіки НАПН України.