ORCID

Павельчук Марина Олександрівна, кандидат педагогічних наук, науковий співробітник відділу міжнародних зв’язків та наукової співпраці, завідувачка відділу аспірантури та докторантури Інституту педагогіки НАПН України.

Коло наукових інтересів: теорія навчання, дидактика, вища школа, підготовка майбутнього вчителя, теорія і методика формування дослідницько-діагностичних умінь майбутнього вчителя початкової школи.

Творчий шлях. Закінчила Київський університет імені Бориса Грінченка і отримала базову вищу освіту за спеціальністю «Дошкільна освіта» (2012 р.); Київський університет імені Бориса Грінченка і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Педагогіка вищої школи» (2014 р.); Національний університет біоресурсів і природокористування України та отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Філологія» (2018 р.). Кандидатська дисертація «Формування дослідницько-діагностичних умінь майбутнього вчителя початкової школи у процесі навчання психолого-педагогічних дисциплін» (2021 р.)

2015-2018 рр. – аспірант Київського університету імені Бориса Грінченка.

2018-2019 рр. – асистент кафедри романо-германських мов та перекладу Національного університету біоресурсів і природокористування України.

2019-2021 рр. – викладач кафедри іноземних мов Київського національного університету технологій та дизайну.

З 1 серпня 2021 – дотепер – науковий співробітник відділу міжнародних зв’язків та наукової співпраці, завідувачка відділу аспірантури та докторантури Інституту педагогіки НАПН України. Автор (співавтор) понад 90 наукових праць.