Основним завданням відділу є встановлення єдиного порядку документування і роботи з документами та скорочення кількості документів.

  • забезпечує ведення системи діловодства, методичне керівництво роботою з документами;
  • розробляє інструкції з діловодства та номенклатури справ, рекомендації щодо поліпшення організації цієї роботи в Інституті;
  • організує за дорученням керівництва підготовку проєктів розпоряджень, наказів та інших документів, забезпечує їх оформлення і відправлення;
  • здійснює контроль за виконанням рішень, постанов, розпоряджень Кабінету Міністрів України; Ради міністрів Автономної Республіки Крим, НАПН України, проходженням і вивченням службових документів;
  • приймає, реєструє, веде облік, забезпечує зберігання, оперативний пошук та доставку документів;
  • забезпечує додержання єдиного порядку відбору, збереження, якості оброблення, використання документів та контроль за дотриманням вимог Інструкції з діловодства при розробці основних документів, що видаються під час діяльності Інституту;
  • забезпечує організацію друкування та тиражування службових документів.

СПІВРОБІТНИКИ ВІДДІЛУ

Боримська Оксана Володимирівна, завідувач відділу

Крикун Вікторія Іванівна, лаборант