Відділ міжнародних зв’язків та наукової співпраці Інституту педагогіки НАПН України є науковим структурним підрозділом інституту, який згідно із законом України «Про наукову і науково-технічну діяльність» виконує роботу, спрямовану на розвиток, розширення та зміцнення міжнародних зв’язків і підвищення міжнародного авторитету Інституту педагогіки у світовому співтоваристві. Створений у  2016 році.

Основними завданнями відділу є реалізація стратегії міжнародної діяльності інституту:

 • укладення угод про співробітництво із закордонними вищими навчальними закладами та науковими установами;
 • здійснення координації та контролю виконання зобов’язань, які випливають з міжнародних договорів, програм та інших договірно-правових документів;
 • виконання організаційних та загально-представницьких функцій під час прийомів іноземних фахівців та делегацій;
 • організація і проведення міжнародних науково-практичних  конференцій, симпозіумів,  семінарів, вебінарів;
 • сприяння в публікації результатів наукових досліджень в іноземних фахових виданнях;
 • ведення міжнародної кореспонденції;
 • формування бази даних програм міжнародної академічної мобільності, ведення обліку учасників міжнародних програм академічного обміну, стажування, підвищення кваліфікації;
 • організаційний супровід програм  наукового стажування;
 • сприяння пошуку міжнародних наукових і освітніх грантових програм, координація співпраці Інституту педагогіки із закордонними організаціями – грантодавцями;
 • сприяння залученню структурних підрозділів та співробітників університету до участі в міжнародних грантових програмах;
 • допомога у формуванні проектних пропозицій та заявок, надання консультацій з цих питань співробітникам та особам, які працюють в Інституті педагогіки.
 • інформування підрозділів Інституту педагогіки про міжнародні освітні організації, програми, фонди, стипендії, гранти;
 • узагальнення та надання звітності щодо результатів міжнародної діяльності Інституту педагогіки.

Також відділом проводиться загальна мовна підготовка  з англійської мови за чотирма напрямами (говоріння, аудіювання, письмо та читання) за допомогою найкращих навчальних комплексів, розроблених провідними видавництвами Великобританії (OxfordUniversityPress, CambridgeUniversityPress, Macmillan, LongmanPearson). Заняття проводяться досвідченими співробітниками Інституту, що мають відповідну філологічну освіту та досвід викладання. 

СПІВРОБІТНИКИ ВІДДІЛУ

Арістова Наталія Олександрівна, завідувач відділу, доктор педагогічних наук, професор
Малихін Олександр Володимирович, головний науковий співробітник, доктор педагогічних наук, професор
Павельчук Марина Олександрівна, кандидат педагогічних наук, науковий співробітник відділу
Заболотна Оксана Адольфівна, головний науковий співробітник, доктор педагогічних наук, професор
Дем’яненко Віктор Михайловичстарший науковий співробітник, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник

Телефон: (044) 481-37-84

Facebook