ORCID

Малихін Олександр Володимирович, завідувач відділу, доктор педагогічних наук, професор.

Коло наукових інтересів: фундаментальні основи дидактики і психодидактики (теорія і методологія навчання в закладах загальної середньої і вищої освіти); особливості освітнього процесу у вищій педагогічній школі; методологія педагогічних досліджень.

Творчий шлях. Закінчив Криворізький державний педагогічний інститут (вчитель російської мови та літератури, англійської мови (1995 р.). Кандидатська дисертація «Формування у майбутніх учителів потреби в професійній самоосвіті» (2000 р.). Докторська дисертація «Теоретико-методологічні засади організації самостійної навчальної діяльності студентів вищих педагогічних навчальних закладів» (2009 р.).
1995-2001 – викладач, старший викладач, доцент кафедри іноземних мов Криворізького державного педагогічного університету. 2001-2011 – завідувач кафедри іноземних мов Криворізького державного педагогічного університету.
2011-2013 – завідувач кафедри теорії і практики навчання іноземних мов за професійним спрямуванням Криворізького державного педагогічного університету. 2013-2015 – професор кафедри теорії та історії педагогіки Київського університету імені Бориса Грінченка. 2015-2019 – завідувач кафедри романо-германських мов і перекладу НУБіП України. 2019-2020 – завідувач відділу міжнародних зв’язків та наукової співпраці Інституту педагогіки НАПН України. З 1 жовтня 2020 – дотепер обіймає посаду завідувача відділу дидактики Інституту педагогіки НАПН України.

2009-2010 рр. – член спеціалізованої вченої ради із захисту кандидатських і докторських дисертацій К 09.053.01 у Криворізькому державному педагогічному університеті; 2010-2012 рр. – заступник голови та в. о. голови спеціалізованої вченої ради із захисту докторських і кандидатських дисертацій Д 09.053.01 у Криворізькому державному педагогічному університеті; 2017-2019 рр. – член спеціалізованої вченої ради із захисту докторських та кандидатських дисертацій Д 64.053.04 у Харківському національному педагогічному університеті імені Г. С. Сковороди; 2017-2019 рр. – член спеціалізованої вченої ради Д 26.133.05 в Київському університеті імені Бориса Грінченка; з 2011 р. – дотепер – член спеціалізованої вченої ради Д 58.053.01 із захисту докторських та кандидатських дисертацій у Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка та спеціалізованої вченої ради Д 26.452.01 в Інституті педагогіки НАПН України.

Заступник головного редактора фахових наукових видань у галузі педагогіки «Український педагогічний журнал» (Україна) та “Logos Universality Mentality Education Novelty: Social Sciences” (Румунія). Член редакційних колегій низки педагогічних видань: «Проблеми сучасного підручника» (Україна), «Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка» (Україна), “Revista Romaneasca pentru Educatie Multidimensionala” (Румунія), “Society. Integration. Education” (Латвія).

Автор (співавтор) понад 200 наукових праць.

Нагороджений Грамотою Управління освіти і науки виконкому Криворізької міської ради (2007 р.), Грамотою Дніпропетровської обласної ради (2011 р.). Стипендіат Кабінету Міністрів України для молодих учених (2006-2008 рр.).