Відділ дидактики – один з провідних наукових підрозділів Інституту педагогіки НАПН України. У жовтні 1925 р. керівником секції методики й дидактики Харківської науково-дослідної кафедри педагогіки було призначено Я. Ф. Чепігу (Зеленкевича). За рік, у жовтні 1926-го, на базі цієї кафедри організаційно оформився Український науково-дослідний інститут педагогіки (УНДІП). У 1927–1928 рр. уже відділом методики й дидактики УНДІПу керував О. Г. Дяков. Згодом у Київській філії УНДІПу було створено секцію дидактики, якою в 1929–1932 рр. завідував В. І. Помагайба.

Загалом розвиток в Україні теорії навчання 20-30-х рр. ХХ ст. розпочато з обґрунтування й удосконалення експериментального методу дослідження в педагогіці. Водночас розроблялися проблеми розбудови нової української школи.

Повноправно педагогічний експеримент входить у практику дидактичних досліджень у 30-40-ті рр., коли сектор дидактики став підрозділом відділу педагогіки. Цей період відзначається дослідженнями специфіки навчального процесу: розробляються питання змісту освіти; тривають пошуки нових форм і методів навчання (бригадно-лабораторний, дослідницький, метод проєктів); актуалізується рефлексологічний підхід у педагогіці (Помагайба В. І., Чепіга Я. Ф., Дертьова О. Г., Савицька Г. І., Чамата П. Р.).

Подальший розвиток дидактичних досліджень пов’язаний з ім’ям видатного вченого-педагога С. Х. Чавдарова, який у 1938–1941 рр. очолював відділ педагогіки. За його керівництва розроблялися принципи і методи навчання, вийшов друком перший україномовний підручник «Педагогіка» (1940). У післявоєнні роки, очоливши Інститут педагогіки, С. Х. Чавдаров плідно працював над дидактичними проблемами. У 1949 р. була опублікована його книга «Принципи радянської дидактики».

Сприятливі умови для розвитку теорії навчання виникли після створення в Інституті окремого відділу дидактики (1961), очолюваного відомим ученим В. І. Помагайбою. За його керівництва відділ працював над визначенням сутності, законів і закономірностей навчального процесу; уточнювалися принципи навчання.

Нової якості й актуальності набули дослідження в галузі дидактики протягом наступних десятиліть: у 50–60-ті рр. – досліджували сутність навчально-виховного процесу, закономірності, принципи і правила навчання; у 70–80-ті рр. – проблеми змісту освіти, форми організації та методи навчання.

Починаючи з 70-х рр. ХХ ст., лабораторію (відділ) дидактики очолювали В. О. Онищук, В. Ф. Паламарчук, Ю. І. Мальований, Л. Л. Момот, С. П. Бондар, С. Е. Трубачева, В. І. Кизенко, Г. О. Васьківська.

У різні роки у відділі (лабораторії) працювали: С.П. Бондар, В.П. Волинський, Л.П. Вороніна, Л.О. Голік, Н.І. Головко, О.К. Корсакова, Л.П. Кулинська, Г.Ф. Кумаріна, Л.А. Липова, В.В. Максименко, Ю.І. Мальований, Л.Л. Момот, В.О. Онищук, Р.І. Осадчук, В.Ф. Паламарчук, В.І. Помагайба, В.Є. Римаренко, О.М. Топузов, Л.В. Чашко, О.Г. Ярошенко, С. Е. Трубачева, О. В. Чорноус та ін.

У січні 2012 року створено сайт лабораторії і започатковано видання збірника наукових праць «Дидактика: теорія і практика».

Із 1 січня 2015 року – у зв’язку зі зміною структури Інституту педагогіки НАПН України – лабораторію дидактики перейменовано на відділ дидактики.

Наразі у відділі досліджують тему НДР «Дидактичні засади індивідуалізації навчання у закладах загальної середньої освіти» (01.01.2021 – 31.12.2023; керівник теми – О. В. Малихін, завідувач відділу дидактики, доктор педагогічних наук, професор).

Напрями досліджень

20–30-ті рр. XX ст. – розроблялися проблеми розбудови нової школи, обґрунтовувався й удосконалювався експериментальний метод дослідження в педагогіці;

30–40-ті рр. XX ст. – розроблялися питання змісту освіти (комплексні програми навчання), рефлексологічний підхід, дослідницький і бригадно-лабораторний методи навчання;

50–60-ті рр. XX ст. – досліджувалася сутність навчально-виховного процесу, закономірності, принципи, правила навчання;

70–80-ті рр. XX ст. – досліджувалися проблеми змісту освіти, форм організації і методів навчання;

1993–2000 рр. – розроблялися проблеми гуманізації процесу навчання, дидактичні засади навчального процесу у 12-річній школі;

2000–2005 рр. – досліджувалися проблеми методів навчання, реформування змісту освіти 12-річної середньої загальноосвітньої школи, сучасних педагогічних технологій;

2006–2008 рр. – розроблялися дидактичні засади формування і реалізації профільного навчання;

2009–2011 рр. – досліджувалися проблеми дидактичних засад диференціації навчання в основній школі;

2012–2014 рр. –  досліджувалася проблема фундаменталізації змісту освіти у старшій школі в умовах профільного навчання;

2015–2017 рр. – досліджувалася проблема формування змісту профільного навчання в єдності його інваріантної і варіативної складових.

2018–2020 рр. – досліджувалася проблема реалізації педагогічних технологій в умовах профільного навчання.

2021–2023 рр. – триває дослідження з теми «Дидактичні засади індивідуалізації навчання у закладах загальної середньої освіти».

СПІВРОБІТНИКИ ВІДДІЛУ

Малихін Олександр Володимирович, доктор педагогічних наук, професор, завідувач відділу

Арістова Наталія Олександрівна, доктор педагогічних наук, професор, головний науковий співробітник

Доброскок Ірина Іванівна, доктор педагогічних наук, професор, головний науковий співробітник

Попов Роман Анатолійович, доктор педагогічних наук, доцент, головний науковий співробітник

Кизенко Василь Іванович, доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник

Шелестова Людмила Володимирівна, доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник

Алєксєєва Світлана Володимирівна, доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник, головний науковий співробітник відділу

Барановська Олена Володимирівна, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, старший науковий співробітник

Кравчук Ольга Павлівна, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник

Контакти

Телефон: (044) 481-37-53, (044) 481-37-67
Адреса: 04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, 52-Д
Facebook: https://www.facebook.com/110086230878253/
www: http://didactics.ucoz.ua/